Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek, Wychowanie fizyczne na rok akademicki 2023/2024.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska

Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Zna przebieg i uwarunkowania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Posiada wiedzę o zdrowiu, jego zasobach i czynnikach ryzyka, jak również o procesie edukacji zdrowotnej w szkole.

Wykazuje kreatywność, pozwalającą mu na planowanie i realizację zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w szkole, w klubach, stowarzyszeniach sportowych i ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Potrafi organizować i obsługiwać zawody sportowe, pełniąc m.in. funkcję sędziego.

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie zatrudnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach edukacji pozaszkolnej, klubach sportowych, a także w wielu instytucjach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami kultury fizycznej, jak również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne ukończyli m.in. Piotr Szczepański oraz Marcin Pochwała, zdobywcy V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Aktualnie na studiach magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne kształci się m.in. Aneta Rydz, akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż i członkini kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu, a jednocześnie tegoroczna laureatka Stypendium Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej „Primus Inter Pares” za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wszechnica Świętokrzyska

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)