Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział: HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek: Pedagogika (P)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Pedagogika
na rok akademicki 2021/2022.

Wydział: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek: Wychowanie fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.

Studia II stopnia (magisterskie)

Wydział: HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Wydział: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek: Wychowanie fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.

Studia podyplomowe

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.

Kursy i szkolenia

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kursy i szkolenia na rok akademicki 2021/2022.

Wszechnica Świętokrzyska