Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia (licencjackie)

Wydział: HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Kierunek: Pedagogika (P)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Pedagogika
na rok akademicki 2020/2021.

Wydział: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek: Wychowanie fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2020/2021.

Studia II stopnia (magisterskie)

Wydział: HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)
Wydział: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek: Wychowanie fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2020/2021.

Studia podyplomowe

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na studia podyplomowe, na rok akademicki 2020/2021.

Kursy i szkolenia

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kursy i szkolenia na rok akademicki 2020/2021.

Wszechnica Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
41 331 73 75
+48 41 331 73 75


Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38


Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

41 331 12 44   w. 138

lub

+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)

+48 41 331 92 92  

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:

  9.00 - 15.00