Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider


Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe

Ostatnia aktualizacja 30 września 2011 r.


Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego (MCKU) utworzone zostało zarządzeniem Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011 r.
Podstawowymi celami MCKU są:
  • organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych i kursów,
  • kształcenie, przekwalifikowywanie i doskonalenie kadr oraz przygotowywanie ich do nowych zadań zawodowych,
  • badanie rynku edukacyjnego, oświatowego, kulturalnego i turystycznego
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz kursów organizowanych przez Wszechnicę Świętokrzyską.

Kontakt:

Wszechnica Świętokrzyska

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego


ul. E. Orzeszkowej 15
25-435 Kielce

Specjalista ds. Kształcenia Ustawicznego

mgr Katarzyna Wesołowska – studia podyplomowe

tel. 41 331 12 44 wewn. 138
mobile: +48 796 680 578


Główny specjalista ds. wychowania fizycznego, sportu i turystyki

mgr Marek Dutkiewicz – kursy

tel. 41 331 12 44 wewn. 118


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: