Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Uczelnia w bieżącym roku akademickim
nie prowadzi naboru na to szkolenie

Kursy i szkolenia

Kurs pilotów wycieczek


Kandydaci:

Oferta kursu skierowana jest do osób, posiadających minimum wykształcenie średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Uczestnik kursu zdobywa kwalifikacje pilota wycieczek krajowych.

Osoby posiadające dokumenty potwierdzające odpowiednią znajomość wybranego języka obcego, jak również te, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowny egzamin, prócz kwalifikacji pilota wycieczek krajowych, uzyskują dodatkowo kwalifikacje pilota wycieczek zagranicznych.

Program kursu organizowanego przez Wszechnicę Świętokrzyską obejmuje między innymi wycieczkę po regionie świętokrzyskim według tras zaproponowanych i opracowanych przez autorów Przewodnika dla turystów zmotoryzowanych „Tropami Wiślan po ziemi świętokrzyskiej”, a także wycieczkę zagraniczną, której trasa każdorazowo uzgadniana jest z uczestnikami kursu.

Czas trwania:

1 semestr

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

550 zł + koszty wycieczki zagranicznej


Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)