Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający:
Odnowa somatyczna z elementami manualnego drenażu limfatycznego i rehabilitacji ruchowej


Kandydaci:

Kurs kierowany jest w głównej mierze do studentów oraz absolwentów takich kierunków studiów wyższych, jak: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, jak również ratownictwo medyczne.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem proponowanego kursu dokształcającego jest przedstawienie metod masażu i drenażu limfatycznego w zabiegach kompleksowej fizjoterapii z uwzględnieniem współczesnych metod mechanicznego odprowadzania zastoju limfatycznego.

Kurs pozwala na uzyskanie umiejętności właściwego doboru form masażu leczniczego i manualnego drenażu limfatycznego stosowanych w zależności od występujących u danego pacjenta symptomów zapalnych.

Po ukończeniu kursu jego uczestnik potrafi we właściwy sposób stosować chwyty terapeutyczne masażu leczniczego i drenażu limfatycznego dokonuje prawidłowej oceny stanu pacjenta, jak również kontroluje przebieg i wyniki rehabilitacji ruchowej.

Potrafi też we właściwy sposób prowadzić niezbędną dokumentację medyczną.

Czas trwania:

25 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

250 zł

Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE 71 2030 0045 1110  0027 6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

+48 41 331 12 44  wew. 111, 333

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

+48 41 331 12 44  wew. 112, 222

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)