Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

Nowości

Spostrzeżenia i przemyślenia przypadkowo pisane, ale przezornie dobrane, dla zachowania w naszych osądach Rozwagi i Godności

Mieczysław Adamczyk

Kielce 2022

Stron: 144, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-10-8

Cena: 36,00 zł

Publikacja dostępna również w Bibliotece

W prezentowanym tomiku szkiców literackich pragnę prostymi polskimi słowami, podzielić się z Czytelnikiem garścią spostrzeżeń, przemyśleń, refleksji, doznań i formułowanych puent, które traktuję jako esencję, być może podpowiedź seniora 80 plus z sześćdziesięcioletnią plus praktyką zawodową, uprawianą dość aktywnie nie tylko na jednym, ale wielu polach i dziedzinach życia społecznego. Dzięki Bogu i Ludziom trwa ona przemożnie do dziś.

Całość publikowanych w niniejszym tomiku szkiców (162) została, poza wstępem, uporządkowana w dwunastu grupach typologicznych, które równocześnie są rozdziałami opracowania, wykazanymi w Spisie treści. Podstawą zaszeregowania stała się zawartość tematyczna utworu, a nie klasyfikacja formalna, według gatunku literackiego zaliczonego do określonej grupy.

Zobacz: spis treści

 

Resocjalizacja w doświadczeniach praktyków

Po redakcją Elizy Mazur

Kielce 2017

Stron: 245, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-01-6

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Publikacja stanowi zbiór tekstów naukowych oraz poglądowych z obszaru resocjalizacji, profilaktyki, terapii oraz pracy penitencjarnej.

Trudności w adaptacji społecznej, skłonność do zachowań ryzykownych i uzależnień, występowały i będą występować zawsze i w każdej społeczności. W książce autorzy pragną pokazać zdolność do kształtowania prospołecznych umiejętności u osób naruszających normy prawne, gdyż im więcej będzie się o tym pisało i uczyło, tym większe korzyści będą odnosiły osoby niedostosowane społecznie, praktycy oraz społeczeństwo.

Celem książki jest poszukiwanie optymalnych metod postępowania z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, gotowymi podjąć proces resocjalizacji, który prowadziłby do odnalezienia własnej drogi życiowej. Wychowanek sam musi podjąć trud przekształcania swojej osobowości, a wychowawca może tylko stworzyć warunki do rozwoju, ułatwić wychowankowi osiąganie celów rozwojowych.

Zobacz: spis treści

 

Wybrane problemy badawcze studentow i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

Po redakcją Konrada Maja i Andrzeja Rembalskiego

Kielce 2016

Stron: 170, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-02-3

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Niniejsza publikacja jest wynikiem konferencji naukowej na której studenci i absolwenci Wszechnicy Świętokrzyskiej zaprezentowali swoje dokonania naukowe.

Organizatorzy konferencji mieli wiele dylematów, zastanawiając się nad wyborem tematów wystąpień. Zdecydowano, że będzie ona przebiegała pod hasłem „Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej”. Przyświecała nam idea, aby autorzy referatów nie ograniczali się jedynie do tematów związanych z problematyką pisanych przez siebie prac licencjackich i magisterskich, ale aby zaprezentowali szersze spektrum badań, wynikających z osobistych pasji. Potwierdziło to opinię, że zainteresowania zarówno absolwentów, jak i studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wykraczają poza tematykę przedmiotów objętych programem studiów.

Zobacz: spis treści

 

Rodzina – szkoła. Partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego

Pod redakcją Renaty Kowal i Katarzyny Palki

Kielce 2014

Stron: 202, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-56-6

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Mimo rozległego stosowania pojęcia przestrzeni na gruncie wielu dziedzin nauki, wciąż pozostaje ono niedookreślone i niesie ze sobą niejednoznaczności. Ponadto wielowątkowość i duże tempo zmian zglobalizowanego świata przyczynia się do przekształceń pojmowania przestrzeni edukacyjnej.

W prezentowanej publikacji podejmuje się próbę odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z przemianami współczesnej przestrzeni i rzeczywistości edukacyjnej. Znajdują się w niej refleksje nad wybranymi obszarami działalności edukacyjnej obejmujące istotne elementy tej przestrzeni, czyli: dom, rodzinę (wraz z jej przemianami i zagrożeniami wynikającymi z przeobrażeń współczesnego świata np. procesy globalizacji, oddziaływanie mediów) oraz szkołę jako miejsce współpracy różnych podmiotów w środowisku.

Opracowanie stanowi zbiór artykułów ukazujących rodzinę i szkołę jako przestrzeń edukacyjną w życiu jednostki. Przedstawia różnorodność potrzeb i problemów istniejących w wymienionych środowiskach wychowawczych. Chociaż jest to jedynie wycinek tej problematyki, jednakże stanowi ważny głos w dyskursie nad kształtowaniem się i przemianami współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Publikacja adresowana jest do środowisk naukowych, nauczycieli, wychowawców, studentów uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zainteresowanych problematyką działalności edukacyjnej i różnych jej obszarów.

Zobacz: spis treści

 

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2022 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: