Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
 

Cennik

Ostatnia aktualizacja 29 września 2016 r.


Lp.
Tytuł
Cena
1. 100 lat zorganizowanego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Kielcach 1,00 zł
2. Adam Chętnik. Wspomnienia z lat okupacji. Pod niemiecko-hitlerowskim obuchem (1940-1944). Powstanie sierpniowe w Warszawie. 10,00 zł
3. Elementy filozofii. W poszukiwaniu ostatecznych przyczyn rzeczywistości 20,00 zł
4. Lingua Latina physiotherapiae studentibus necessaria. Skrypt i ćwiczenia 1,00 zł
5. Mijające krajobrazy Polski. Świętokrzyskie 20,00 zł
6. Niepodległość i wychowanie. Z doświadczeń II Rzeczypospolitej 1,00 zł
7. Od izby zatrzymań do policyjnej izby dziecka 5,00 zł
8. Podstawy pracy z uczniem zdolnym 5,00 zł
9. Rodzina - szkoła. Partnerzy w przestrzeni edukacyjnej środowiska lokalnego 10,00 zł
10. Rynek pracy. Wybrane problemy 5,00 zł
11. Społeczno-polityczna istota współczesnego terroryzmu 1,00 zł
12. Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego 1,00 zł
13. Środowisko lokalne i jego rola w aktywizacji społeczności 36,00 zł
14. Środowisko życia osób niepełnosprawnych w Kielcach. Najważniejsze potrzeby i stopień ich zaspokajania. Komunikat z badań 1,00 zł
15. Technologia informacyjna 5,00 zł
16. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów 1,00 zł
17. Uwarunkowania aspiracji życiowych uczniów gimnazjów wiejskich i miejskich 1,00 zł
18. W kregu teorii i praktyki pomocy postpenitencjarnej 2,00 zł
19. Wiedza i umiejętności informatyczne studentów pierwszego roku uczelni pedagogicznych 1,00 zł
20. Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie 10,00 zł
21. Wybrane problemy badawcze studentow i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 33,00 zł
22. Z praktyki pracy socjalnej 1,00 zł
23. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 1/26 1,00 zł
24. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 3/28 1,00 zł

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: