Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

Opracowania z zakresu biografistyki


Jan Chruśliński
Tak było... wspomnienia oficera wojsk drogowych,
Kielce 2010, 326 ss., Format B5, ISBN 978-83-88274-79-4.«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


„Tak było… wspomnienia oficera wojsk drogowych” Jana Chruślińskiego to kontynuacja opowieści, która swój początek miała w publikacji pt. „Rozstania i powroty”. Ta książka, podobnie jak pierwsza, ma charakter autobiograficzny.
Struktura wspomnień jest kilkupoziomowa, ale dominują tematy i wątki wojskowe – akcja większości utworu toczy się w Twierdzy Modlin, gdzie przez okres dwudziestu lat przyszło autorowi żyć, mieszkać i pełnić zawodową służbę wojskową. Na drugim planie istnieje wątek rodzinny – dom w Busku- -Zdroju, emocjonalne więzi z rodzicami i rodzeństwem, budowanie własnego domu – mozolnie i w niemałym trudzie na współbrzmieniu emocjonalnym małżonków, co przejawia się w zgodzie na trudne życie w różnych miejscach, bo najważniejsze jest być razem, na dobre i na złe. Jest w tej książce jeszcze coś bardzo ważnego, mianowicie historia. Nie tylko ta współczesna, w której autor uczestniczył czy nawet ją tworzył, ale historia znacznie – bo o stulecia – wyprzedzająca naszą epokę.
Warto zwrócić uwagę na pewne predyspozycje refleksyjne czy nawet filozoficzne autora, ujawniające się w relacjach ze światem zewnętrznym, w którym dostrzega napięcia dramatyczne między ludźmi, między człowiekiem i przyrodą.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że lektura „wspomnień oficera wojsk drogowych” dostarcza wielu doznań estetycznych, poznawczych.
prof. dr hab. Stanisław Żak
Zobacz spis treści
Jan Chruśliński:
ROZSTANIA I POWROTY,
Kielce 2009, 210 ss., Format B5, ISBN 978-83-88274-24-4.«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna również w Bibliotece


Jan Chruśliński w tej bardzo osobistej książce wspomina historię pierwszych dwudziestu pięciu lat swojego życia, które otarło się o okrucieństwo drugiej wojny światowej, zaś później musiało sprostać licznym wyzwaniom. Dlatego można powiedzieć, że jest to zapis jego bardzo osobistych wspomnień o drodze ku dorosłości, która przebiegała w sposób wyjątkowy. Najpierw jej naturalnym miejscem był dom rodzinny, a w nim ukochana matka i ojciec, liczni krewni i przyjaciele, legendarny dowódca miejscowego oddziału AK – major „Srogi”, wreszcie wspaniali nauczyciele. Wszystkich tych ludzi połączyło Busko-Zdrój i Kielecczyzna. Wszyscy oni wszczepiali w duszę autora świat nadzwyczajnych wartości. Później o jej ukształtowaniu, a także o uformowaniu się jego osobowości i tożsamości zadecydowało kolarstwo szosowe, w którym osiągnął wiele sukcesów i dzięki któremu zyskał sobie społeczne uznanie. Ogromnie ważna była też służba wojskowa – ona jednoznacznie wyznaczyła życie Jana Chruślińskiego. Osobistą drogę życiową autor ukazuje z wyjątkowym pietyzmem dla tamtych czasów. Posługując się barwnym językiem, w sposób niebywale ciepły wprowadza Czytelnika w świat, który w jakimś sensie mógłby być światem każdego. ks. płk dr Wiesław Bożejewicz.

Trudne drogi. Wspomnienia młodzieży Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach jako świadectwo postaw religijno-patriotycznych (1964–1994),
pod redakcją ks. Julisława Łukomskiego,
Kielce 2009, 285 ss., Format B5, ISBN 978-83-88274-19-0.


«Nakład wyczerpany»          Publikacja dostępna również w Bibliotece


Na barwnym kobiercu duszpasterskiej działalności Kościoła, w okresie powojennym, wyrosło Duszpasterstwo Akademickie (dalej DA). Jak scharakteryzować ten duszpasterski fenomen? DA nie dysponowało bogatymi środkami materialnymi. Jego bogactwem był niekwestionowany zapał duszpasterzy oraz zastęp młodych studentów poszukujących prawdy. Oni tworzyli niepowtarzalne środowisko. Tu dokonywała się konfrontacja marksistowskiego laicyzmu, obowiązującego jak dogmat, z wartościami chrześcijańskimi, wyniesionymi z domu rodzinnego. Historia powstania tej książki jest owocem wspaniałomyślności współautorów i skutkiem pokonania licznych trudności w dziedzinie zebrania licznych materiałów i danych z przeszłości, które dotyczą Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach. Jej treść stanowią przede wszystkim wypowiedzi – refleksje wielu Absolwentów, kilku pokoleń studiujących w Kielcach, którzy byli świadkami czasów minionych.


Mieczysław Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska:
Ludzie prasy Kielecczyzny w XIX i XX wieku. Indeks biograficzny., Kielce 2000, 326 ss., Format A5, ISBN 83-88274-00-7«Nakład wyczerpany» Publikacja dostępna w Bibliotece


W pracy zarejestrowano 4132 nazwiska twórców gazet i czasopism. Są to zarówno Polacy, jak i przedstawiciele mniejszości narodowych, działający w regionie od XIX do schyłku XX wieku, tj. od 1811 do 1998 roku, czyli od pojawienia się w Radomiu i Kielcach dzienników urzędowych, które zapoczątkowały działalność prasowo-wydawniczą, do ostatniego podziału administracyjnego kraju (obowiązującego od dnia 1 stycznia 1999 roku). Opracowanie posiada indeks tytułów prasowych, indeks miejscowości oraz indeks nazwisk wydawców, redaktorów, współpracowników i opiekunów pism.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: