Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Prace dyplomowe - katalog
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Nowości w bibliotece

 1. Kołakowski Artur [red. nauk.]: Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 2. Paszkowska Małgorzata: Prawo dla fizjoterapeutów. Difin SA, Warszawa 2016.
 3. Kielin Jacek, Katarzyna Klimek-Markowicz: Krok po kroku: nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 4. Kolarzyk Emilia [red.]: Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 5. Tomkiewicz-Bętkowska Aleksandra: ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej: nowe doświadczenia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
 6. Krajnik Małgorzata, Malec-Milewska Małgorzata, Wordliczek Jerzy [red.]: Chory na nowotwór: kompendium postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych. Medical Education, Warszawa 2016.
 7. Brzezińska Anna I., Appelt Karolina, Ziółkowska Beata: Psychologia rozwoju człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 8. Orban A. i in.: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV: Zalecenia PTN AIDS 2016. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Warszawa 2016.
 9. Kotlarska-Michalska Anna, Sikora Piotr [red. nauk.]: Praca socjalna: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
 10. Jarczyńska Jolanta: Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016.
 11. Delawier Frederic: Atlas treningu siłowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 12. Sozański Henryk i in. [red.]: Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. AWF Warszawa. Filia w Białej Podlaskiej.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: