Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Ocena jakości kształcenia

Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Kierunek: FIZJOTERAPIA (Fiz)

Uchwała nr 833/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku FIZJOTERAPIA prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 27/2015 PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Po przeprowadzonej w dniach 7-8 stycznia br. wizytacji zespół oceniający przedstawił raport, na podstawie którego Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA, prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym w naszej uczelni.

Uchwała Nr 239/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku.

Ocena jakości kształcenia wydana została na 6 lat, co jest dodatkowym sukcesem, biorąc pod uwagę, że kontrole przeprowadzane są w cyklu pięcioletnim.

W związku z tym kolejna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017. Poprzednia kontrola na „pedagogice”, przeprowadzona w roku 2004, również wykazała, iż Wszechnica jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia studiów na tym kierunku. Obecna akredytacja jest więc potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: