Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach studiów wyższych lub podyplomowych, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę przedmiotową i metodyczną z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Po zakończonym cyklu kształcenia, obejmującym również praktyki zawodowe, absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej) oraz w przedszkolu, a także żłobkach i klubach dziecięcych. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (580 godz., w tym 180 godz. praktyki pedagogicznej w klasach I-III oraz w przedszkolu). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92  

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 92 92  


Rekrutacja