Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGI i TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:
Fizjoterapia

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek, Fizjoterapia na rok akademicki 2023/2024.

Charakterystyka kierunku:
Fizjoterapia

Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiówna kierunku fizjoterapia określają możliwość zatrudnienia absolwenta w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, przychodniach wielospecjalistycznych i specjalistycznych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych),
  • innych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (np. w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatach terapii zajęciowej),
  • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (np. ogniskach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i klubach fitness),
  • placówkach sportowych (np. klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich i centralnych ośrodkach sportu),
  • innych placówkach (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta).

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia obejmuje m.in. wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, kinezyterapii, podstaw fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, chirurgii oraz innych dyscyplin medycznych. W trakcie nauki student fizjoterapii odbywa ćwiczenia kliniczne i praktyki w placówkach ochrony zdrowia o różnych profilach, co umożliwia studentowi nabycie umiejętności praktycznych.

Istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na akademiach wychowania fizycznego, akademiach i uniwersytetach medycznych oraz innych uczelniach prowadzących studia magisterskie w zakresie fizjoterapii, a także na studiach drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Wszechnica Świętokrzyska


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)