Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia


Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)

Kierunek:

Pedagogika (P)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Pedagogika
na rok akademicki 2021/2022.

Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:

Wychowanie Fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.

Wszechnica Świętokrzyska