Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Kursy i szkolenia

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2020/2021.


Kandydaci:

Oferta dla osób posiadających przygotowanie do pracy pedagogicznej: nauczycieli, pedagogów, instruktorów sportowych, jak również instruktorów harcerskich.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu oparty jest na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.) i obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. planowania pracy wychowawczej, organizacji pracy placówki wypoczynku, a także zakresu kompetencji i obowiązków jej kierownika oraz blok przedmiotów związanych z problematyką bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Zdobyte uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

26 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

41 331 12 44   w. 138

lub

+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)

+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)