Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający w zakresie prowadzenia zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2020/2021.


Kandydaci:

Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest doskonalenie zawodowe związane z praktycznym przygotowaniem nauczycieli i wychowawców w zakresie szeroko pojętej działalności muzycznej dziecka.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych metod i technik pracy w ramach zajęć muzyczno-rytmicznych słuchacze nabędą praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej zgodnych z podstawą programową.

Czas trwania:

Program kursu obejmuje 70 godzin.

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

41 331 12 44   w. 138

lub

+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)

+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)