Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

UWAGA ABSOLWENCI!
ODBIÓR DOKUMENTÓW

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że, w związku z planowanym procesem likwidacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczelnia przygotowuje się do realizacji ustawowego obowiązku przekazania teczek akt osobowych studentów do jednostki zewnętrznej, zajmującej się profesjonalnym przechowywaniem tego rodzaju dokumentacji.

Z tego powodu absolwenci oraz inne osoby, które w poprzednich latach były studentami Wszechnicy Świętokrzyskiej, a dotychczas nie odebrały oryginałów dokumentów, tj.:

  • dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów,
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwa maturalne,
  • świadectwa dojrzałości,
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej,

prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do właściwego dziekanatu.


Nadmieniamy, że w momencie, gdy wymienione dokumenty znajdą się poza siedzibą Uczelni, ich odzyskanie będzie niemożliwe.

Po odbiór dokumentów należy zgłosić się do siedziby uczelni osobiście z dokumentem tożsamości. Przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów należy prócz tego przedstawić kartę obiegową.

Dziekanaty czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
Z powodu zagrożenia epidemicznego wizytę prosimy umówić telefonicznie bądź mailowo.