Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

UWAGA!
STOPNIOWO PRZYWRACAMY FUNKCJONOWANIE UCZELNI

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020 r.

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza się stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni i częściowo znosi się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, dotyczące m.in.:

 1. możliwości prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć dydaktycznych:
  1. które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w szczególności zajęć o charakterze praktycznym,
  2. na ostatnich latach studiów,
 2. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych w formie bezpośredniej,
 3. odwołania nakazu pracy zdalnej dla pracowników uczelni,
 4. przywrócenia prowadzenia niezbędnych konsultacji dla studentów przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni,
 5. pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych w wymiarze przewidzianym umową o pracę.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i studentów wprowadza się Procedurę postępowania w związku z częściowym przywracaniem działalności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, której stosowanie winno być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich członków społeczności uczelnianej.


Mając na względzie konieczność umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy studentami i nauczycielami ustala się dodatkowy termin zjazdu studiów niestacjonarnych w dniach 12-14 czerwca 2020 r., podczas którego przeprowadzone zostaną przede wszystkim:

 1. konsultacje dla studentów, pozwalające na uzyskanie wyjaśnień i uzupełnień w zakresie zagadnień poruszanych podczas zajęć prowadzonych na odległość,
 2. zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności studentów,
 3. ewentualne zaliczenia i gzaminy kończące poszczególne zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że utrzymuje się terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, zaplanowane na 5–7 oraz 19–21 czerwca 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne studentów i&nb pracowników w czerwcu 2020 r. obowiązuje szczególna organizacja zajęć dydaktycznych, mająca na celu ograniczenie liczby osób przebywających na terenie uczelni w ustalonych terminach zjazdów.

Szczegółowe harmonogramy zajęć są dostępne dla studentów w Wirtualnym dziekanacie.


Procedura postępowania w związku z częściowym przywracaniem działalności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2022 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: