Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

PRZEDSTAWICIELE KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN GOŚCILI NA WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 października 2017 r.

Pod koniec października 2017 r. miłą wizytę w naszej uczelni złożyły pracownice Uniwersytetu w Shumen w Bułgarii. Dr Neli Stoycheva Dimitrova oraz dr Teodora Zhelyazkova Ignatova, będące nauczycielami akademickimi na Wydziale Edukacji bułgarskiej uczelni, a także dr Mariana Apostolova Peteva, dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Shumen odwiedziły Wszechnicę Świętokrzyską w ramach programu Erasmus+.


Jednym z głównych punktów pobytu było przeprowadzenie zajęć warsztatowych w Przedszkolu Samorządowym nr 24 oraz Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, z którymi Wszechnica od wielu lat współpracuje i których pracownicy należą do grupy naszych interesariuszy zewnętrznych. Zarówno grupa przedszkolna, jak i klasa I w szkole podstawowej uczestniczyły w niezwykle atrakcyjnych zajęciach ruchowo-tanecznych poprowadzonych przez naszych gości. Dzieci zaprezentowały też przygotowane wcześniej programy artystyczne, zabawy ruchowe i zajęcia edukacyjne.

Studenci uczelni mieli okazję wysłuchać wykładów na temat „System pedagogiczny wspierający kreatywną aktywność techniczną dzieci w przedszkolu” oraz „Biblioteka uniwersytecka, jej zbiory i dostęp cyfrowy”, wygłoszonych przez dr Neli Dimitrovądr Marianę Petevą. Dr Teodora Ignatova zaktywizowała studentów wychowania fizycznego do czynnego udziału w zajęciach ruchowych z aerobiku, zumby i nauki tańca bułgarskiego. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą aktywnością i pełnym zaangażowaniem podczas wykonywania forsownych ćwiczeń zaproponowanych przez dr T. Ignatową, będącą reprezentantką Bułgarii w gimnastyce artystycznej.

20 października na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym, a 21 – na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki odbyły się też międzynarodowe panele dyskusyjne z udziałem gości z Bułgarii oraz pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni. Miały one ścisły związek z tegorocznymi obchodami 30-lecia programu Erasmus+. Fakt ten podkreślali przewodniczący spotkaniom dziekani poszczególnych jednostek: dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska oraz prof. dr hab. Janusz Zdebski. Poza refleksjami na temat ważności i potrzeby istnienia europejskiego programu wymiany akademickiej, omówiono również sposoby kształcenia nauczycieli w Bułgarii i w Polsce, dyskutowano nad wyzwaniami stojącymi przed obydwoma systemami oświatowymi oraz zastanawiano się nad kierunkami ich zmian. Podczas spotkania na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki poruszono kwestie związane z aktywnością fizyczną młodzieży w obu krajach. Uczestnicy spotkania podzielili się też swoimi obserwacjami na ten temat zdobytymi podczas wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich z innych krajów europejskich. Wskazywano też bariery tej aktywności. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników panelu spotkało się wystąpienie, jakie na ten temat wygłosił prof. zw. dr hab. Edward Mleczko, wybitny specjalista w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami motoryczności człowieka, jego sprawności i aktywności.

W czasie między zajęciami pracownice Uniwersytetu w Shumen zwiedziły obiekty Wszechnicy: sale wykładowe i ćwiczeniowe, bibliotekę oraz pomieszczenia dziekanatów.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: