Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Jest decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dodano: 16.10.2015 r.

Pracownia edukacji wczesnoszkolnej (1)

Wszechnica Świętokrzyska otrzymała
 POZYTYWNĄ 
ocenę jakości kształcenia na kierunku
PEDAGOGIKA

(Uchwała nr 490/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r.)


Po przeprowadzonej w dniach 27-28 maja 2017 r. wizytacji zespół oceniający przedstawił raport, na podstawie którego Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA, prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym w naszej uczelni.

W uzasadnieniu napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na tym kierunku.

Szczególnie satysfakcjonujące jest, że wszystkie przyjęte przez PKA kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały wysokie noty „w pełni”.

Kolejna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: