Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem "Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza"

22 kwietnia 2017 r. odbyła się III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Turystyki. Patronat na konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Konferencja wpisała się w cykl spotkań, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których prelegenci prezentują swoje aktualne spostrzeżenia, wynikające z zainteresowań badawczych związanych między innymi z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka otworzyła konferencję oraz przywitała prelegentów, jej uczestników i gości. Wykład wprowadzający na temat „Człowiek w medialnej rzeczywistości” wygłosił dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski.

Wystąpienia wygłoszone w pierwszej części konferencji obejmowały różnorodną problematykę. Z zakresu pedagogiki podejmowano zagadnienia poziomu rozwoju społecznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną (Paula Fijas – studentka I roku studia II stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), czy rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (Magdalena Malinowska – studentka I roku, studia II stopnia, kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Znalazły się również wystąpienia z zakresu turystyki historycznej (mgr Konrad Maj – absolwent kierunku turystyka i rekreacja) oraz wykorzystywania czasu wolnego Grzegorz Cudejko (student I roku studia II stopnia, kierunek: wychowanie fizyczne).

Drugą część konferencji zdominowała problematyka pedagogiczna. Swój referat nt. Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej zaprezentowała Agata Zielińska, studentka II roku, studia II stopnia, kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Lidia Czerwińska, studentka III roku, studia I stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, omówiła zagadnienia wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy, natomiast Milena Baran (studentka III roku, studia I stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) skupiła się na skuteczności nagradzania i karania dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii ich rodziców. Iga Bielecka (studentka II roku, studia II stopnia kierunku: pedagogika, specjalność: interwencja kryzysowa) swoje wystąpienie poświęciła problematyce DDA, wywołując wiele emocji wśród studentów i gości.

Elementem końcowym był krótki spektakl zaprezentowany przez pacjentów Ośrodka San Damiano pt. Upadek. Autorką i reżyserem była mgr Iwona Kasztan (absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej, kierunku pedagogika, specjalność: interwencja kryzysowa).

Obradom przewodniczył mgr Grzegorz Łukaszczyk (absolwent kierunku turystyka i rekreacja) oraz dr Renata Kowal.


Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2021 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: