Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Ocena jakości kształcenia


UCHWAŁY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ


Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Uchwała nr 490/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku PEDAGOGIKA prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA.

Kierunek: FIZJOTERAPIA (Fiz)

Uchwała nr 833/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku FIZJOTERAPIA prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 27/2015 PrezydiumPolskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Po przeprowadzonej w dniach 7-8 stycznia 2011 r. wizytacji zespół oceniający przedstawił raport, na podstawie którego Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA, prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym w naszej uczelni.

Uchwała Nr 239/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym kierunku.

Ocena jakości kształcenia wydana została na 6 lat, co jest dodatkowym sukcesem, biorąc pod uwagę, że kontrole przeprowadzane są w cyklu pięcioletnim.

W związku z tym kolejna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017. Poprzednia kontrola na „pedagogice”, przeprowadzona w roku 2004, również wykazała, iż Wszechnica jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia studiów na tym kierunku. Obecna akredytacja jest więc potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 99/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów zawodowych na kierunku "wychowanie fizyczne" prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2007/2008.

Kierunek: FIZJOTERAPIA (Fiz)

Uchwała Nr 691/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powtórnej oceny jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia prowadzonym na  Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (W-F)

Uchwała Nr 354/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W uzasadnieniu decyzji napisano, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2013/2014.

Kierunek: PEDAGOGIKA (P)

Uchwała Nr 1040/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2009/2010.Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: