Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający w zakresie prowadzenia zajęć motoryczno-ruchowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na ten kurs,
na rok akademicki 2020/2021.


Kandydaci:

Oferta skierowana jest do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest doskonalenie zawodowe obejmujące nabywanie i poszerzanie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć ruchowych z elementami gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie oceny postawy ciała u dzieci oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem ćwiczeń kompensacyjnych, utrzymujących prawidłową postawę ciała oraz ćwiczeń korekcyjnych, stosowanych w najczęściej występujących wadach postawy.

Program kursu obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne z podstaw anatomii i antropomotoryki, metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego oraz blok zajęć praktycznych z zakresu gimnastyki podstawowej i kompensacyjno-korekcyjnej, zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń muzyczno-ruchowych.

Czas trwania:

Program kursu obejmuje 60 godzin.

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wszechnica Świętokrzyska

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

41 331 12 44   w. 138

lub

+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)

+48 41 331 92 92  

Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.


Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)