Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Kolejne lata działalności Uczelni:
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.
2004 r.
2003 r.
2002 r.
2001 r.
2000 r.
1999 r.
1998 r.
1997 r.
1996 r.
1995 r.
1994 r.

Kalendarium


2015 r.


12-14.09.2015 r. – V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Miło Nam poinformować, iż delegacja naszej uczelni, będzie uczestniczyć w V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się 12-14 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wszechnica Świętokrzyska otrzymała status organizacji wspierającej to wydarzenie.

Udział w Kongresie to dla młodych ludzi ogromna szansa na nawiązanie kontaktów biznesowych, spotkań z ekspertami, przedstawicielami świata nauki, samorządów oraz środowiska międzynarodowego. W czasie prezentowanych paneli będą mogli zdobyć również doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu i zarządzania.


2.06.2015 r. – Wystawa książek

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia kolejnej wystawy książek pochodzących ze zbiorów Biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej – tym razem pod hasłem "Lektury fizjoterapeuty".

Wystawa stanowi przegląd literatury z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii. Prezentowane są podręczniki akademickie, słowniki, poradniki, jak również zbiory ćwiczeń leczniczych, z których na co dzień korzystają studenci kierunku fizjoterapia, tj. kinezyterapia, elektroterapia, krioterapia i inne. Trzecia grupa prezentowanych książek to prace dotyczące stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w wybranych schorzeniach, jak również w wielu działach medycyny, np. neurologia, onkologia, geriatria.

Wystawa otwarta bedzie do września br.

Zapraszamy!

Informacja o wystawie ukazała się w gazecie Echo Dnia 17.09.2015 r. jak również w jej internetowym wydaniu.


14-21.05.2015 r. – Wizyta pracowników uczelni na Uniwersytecie w Cordobie

W dniach 14-21 maja 2015 roku w ramach programu Erasmus+ Staff dr Justyna Palacz oraz mgr Monika Krzemińska gościły na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Cordobie (Hiszpania). Organizacją wizyty ze strony hiszpańskiej zajęła się dr Antonia Ramirez Garcia, która jest Dziekanem partnerskiego wydziału (Faculty of Education and Science), a jednocześnie koordynatorem programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się spotkania z pracownikami Wydziałowego Biura Erasmus+, w czasie których poruszano kwestie związane z kształceniem nauczycieli w Polsce i w Hiszpanii. Rozmawiano także o ewentualnych możliwościach rozszerzenia lub zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami. Omówiono też szczegóły dotyczące planowanego przyjazdu studentów z Hiszpanii, którzy w przyszłym roku akademickim realizować będą część studiów na Wszechnicy.10-17.05.2015 r. – Program Erasmus+
Pracownicy Wszechnicy z wizytą na Université de Bretagne Occidental w Breście – Francja

W dniach 10-17 maja 2015 roku pracownicy naszej uczelni, dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego, dr Eliza Mazur adiunkt na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Anna Wesołowskapracownik administracyjny, odwiedziły Uniwersytet w Breście we Francji.

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów oraz realizowanych badań naukowych. W trakcie pobytu na uniwersytecie Panie uczestniczyły w spotkaniach z nauczycielami akademickimi, z dziekanem Faculte Des Lettres Et Sciences Humaines, pracownikami administracji i biblioteki, a przede wszystkim ze studentami.25.04.2015 r. – Konferencja naukowa Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej

25 kwietnia 2015 roku we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się konferencja naukowa nt. Wybrane problemy badawcze studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas której swój dorobek zaprezentowali absolwenci oraz studenci studiów I i II stopnia naszej uczelni.

Obradom przewodniczyli: lic. Konrad Maj – student II roku turystyki i rekreacji II stopnia oraz mgr Grzegorz Łukaszczyk – absolwent tego kierunku z 2012 roku. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać kilkunastu bardzo ciekawych referatów. Licznie zgromadzeni studenci i wykładowcy podkreślali wysoki poziom zaprezentowanych wystąpień, wyrażając nadzieję, że wkrótce odbędzie się spotkanie o podobnym charakterze. Szczególne słowa uznania dla prelegentów wyraził JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, zapowiadając iż od przyszłego roku akademickiego konferencje prezentujące dokonania naukowe studentów i absolwentów będą odbywać się cyklicznie.

Zobacz fotografie

Program konferencji19.04.2015 r. – „Różne odcienie błękitu” na Wszechnicy Świętokrzyskiej

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu”, obchodzony był Dzień Autyzmu. Inicjatorem przedsięwzięcia było Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Humanitas”. Członkowie Koła Małgorzata Serwicka, Aneta Jabłońska i Rafał Pacanowski wraz z opiekunem dr Agnieszką Walendzik-Ostrowską zorganizowali stoisko, przy którym zainteresowani mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat autyzmu i zespołu Aspergera.

Obrazek przedstawiający wielką literę A na nóżce jako lampkę nocną z napisem umieszczonym pod obrazkiem: na niebiesko dla autyzmu.

Oprócz udzielania odpowiedzi na pytania odwiedzających, rozdawane były ulotki przygotowane przez Fundację SYNAPSIS z Warszawy, z którą Koło podjęło współpracę, a także samodzielnie przygotowane błękitne wstążeczki symbolizujące solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami. Stoisko funkcjonowało w godzinach od 8.30 do 13.30. W tym czasie odwiedziło je kilkudziesięciu studentów oraz liczne grono kadry naukowej Uczelni. Przez cały czas odbywała się także projekcja filmu pokazującego świat widziany oczyma osób z autyzmem.

„Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w to ważne przedsięwzięcie. Promowanie wiedzy na temat autyzmu jest niezwykle istotne, z uwagi na coraz częstsze jego występowanie w społeczeństwie” – podkreśliła Małgorzata Serwicka, przewodnicząca Koła. – „Uważam, że takie stoiska informacyjne powinny być organizowane możliwie jak najczęściej i w jak największej ilości miejsc, ponieważ wiedza ogólna na temat tego zaburzenia jest rzeczywiście bardzo mała. Statystykę tę poprawiają nieco studenci pedagogiki, jednak i to w mojej ocenie jest niewystarczające” – stwierdził Rafał Pacanowski, wiceprzewodniczący Koła. – „Ponieważ Władze Uczelni w osobie Pana Rektora prof. Mieczysława Adamczyka są niezwykle przychylne tego rodzaju inicjatywom, z pewnością zorganizujemy w przyszłości niejedno takie spotkanie” – zapowiada Aneta Jabłońska, wiceprzewodnicząca Koła.

Zobacz plakat
Zobacz fotografie17.04.2015 r. – Seminarium naukowe nt.
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne –
wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne


17 kwietnia 2015 roku, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyło się seminarium naukowe na temat: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne – wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne. Patronat nad seminarium objęli: JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach ppłk dr Krzysztof Czekaj oraz Ekspert Wojewódzki do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios. Seminarium zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Ireny Pospiszyl oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Wszechnicy Świętokrzyskiej „Humanitas”.

Przybyłych na seminarium prelegentów i uczestników, w imieniu Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz własnym, powitała Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji prof. dr hab. Irena Pospiszyl dokonała otwarcia konferencji, podkreślając ważność poruszanych zagadnień.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się specjaliści z zakresu profilaktyki, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykle wartościowych i cennych wystąpień, spośród których warto wymienić prezentację mgr Małgorzaty Nowobilskiej-Stanios, która przedstawiła problem monitorowania zjawiska narkomanii w województwie małopolskim, czy prelekcję ppłk. dr. Krzysztofa Czekaja, który omówił sposoby oddziaływania penitencjarnego na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach.

Wykłady pozostałych prelegentów wzbudziły równie duże zainteresowanie słuchających. Mgr Aneta Pietrzyk omówiła rolę personelu więziennego w resocjalizacji osadzonych, wspomagając się doświadczeniami z pracy w charakterze psychologa w Zakładzie Karnym w Pińczowie. Dr Anna Wolnicka-Baranowska z Instytutu Humanistycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz mgr Alicja Szarek-Pazdur z Gminnego Punktu Konsultacyjnego Edukacji Redukcji Szkód przy MOPS w Zakopanem i mgr Tomasz Gubała z Instytutu Wspomagania Wychowania „Archezja” wspólnie przygotowali prezentację na temat profilaktyki zintegrowanej. Tematykę profilaktyki podjął też mgr Bartosz Michalewski z krakowskiego MONAR-u pracujący z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Mgr Ewelina Startek, reprezentująca krakowskie Stowarzyszenie „Probacja”, porównała sposoby wspierania więzi rodzinnych w systemach penitencjarnych Wielkiej Brytanii i Polski. Problem uzależnień behawioralnych poruszyła mgr Katarzyna Jaroni, na co dzień prowadząca zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Rehabilitacji w Pałęgach. Pracownice Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach mgr Katarzyna Nowińska-Smiłowska i mgr Monika Sobczyk opowiedziały o wykorzystaniu arteterapii w pracy z grupą młodzieży.

Szczególne emocje wśród zebranych wywołało spotkanie z podopieczną Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO” w Chęcinach, która z niezwykłą szczerością opowiedziała o swoich przeżyciach i doświadczeniach z czasów, kiedy była uzależniona od narkotyków. Jej opowieść, wywołująca wzruszenie, a niekiedy nawet łzy, była wstępem do wystąpienia mgr Anny Chojneckiej, która na co dzień pracuje w ośrodku jako terapeuta.

Założeniem organizatorów konferencji było umożliwienie słuchaczom spotkania z osobami, które z poruszanymi w poszczególnych wystąpieniach problemami mają do czynienia w codziennej pracy. Jednak w seminarium wzięli również udział pracownicy naukowi z ośrodków: krakowskiego, kieleckiego i wrocławskiego. Mgr Mariusz Wiśniewski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pracujący również na rzecz Stowarzyszenia Mediatorów, w swoim wystąpieniu dokonał analizy problemu stosowania mediacji w sprawach osób nieletnich. Nad aktywizacją społeczną oraz bezpieczeństwem publicznym cudzoziemców mieszkających w naszym kraju zastanawiała się dr Ewa Sowa-Behtane z krakowskiej Akademii Ignatianum. Dr Małgorzata Piasecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z mgr Karoliną Piątek – Akademii Ignatianum zaprezentowały zagrożenia związane z coraz popularniejszym zjawiskiem sekstingu.

Podjęta tematyka, ale przede wszystkim praktyczny wymiar seminarium, spowodowały, że sala konferencyjna wypełniona była do ostatniego miejsca, głównie przez studentów kierunku pedagogika.

Zapoznaj się z programem konferencji
zobacz galerię


2.04.2015 r. – DZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Od 25 marca 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. w holu pawilonu A obok biblioteki można oglądać wystawę, którą pracownice biblioteki zorganizowały na 10. rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II – Papieża, którego pontyfikat był jednym z najdłuższych i trwał 27 lat.

Wszystkie prezentowane dzieła, albumy, prasę, czasopisma oraz inne cenne materiały udostępnił ze zbiorów prywatnych Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej – prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

zobacz


21.03.2015 r. – "Interdyscyplinarne postępowanie leczniczo-terapeutyczne
u pacjentów z problemami narządu ruchu"


Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach zorganizował w dn. 21 marca 2015 r. konferencję naukową pn. Interdyscyplinarne postępowanie leczniczo-terapeutyczne
u pacjentów z problemami narządu ruchu

Program konferencji został przygotowany tak, że znalazły się w nim zagadnienia aktualne i ważne dla współczesnej fizjoterapii. W tegorocznej konferencji wzięli udział wybitni specjaliści z ośrodków: łódzkiego, krakowskiego i kieleckiego. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji w dysfunkcji narządu ruchu o różnorodnej etiologii.

program konferencji
zobacz fotografie


14.02.2015 r. – „Keigo – o złożoności języka japońskiego”

14 lutego 2015 roku w sali klubowej Wszechnicy Świętokrzyskiej odbył się wykład i warsztaty poświęcone kaligrafii japońskiej pt. „Keigo – o złożoności języka japońskiego”.

Zajęcia zorganizowało Interdyscyplinarne Koło Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej „Humanitas”. Warsztaty, które zainaugurowały działalność Koła prowadziła Małgorzata Serwicka –studentka I roku studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i jednocześnie przewodnicząca Koła.

Podczas wykładu zostały przedstawione kwestie dotyczące złożonej gramatyki języka japońskiego oraz wysokokontekstowej kultury japońskiej. Język japoński można rozpatrywać w dwójnasób – pod względem złożoności gramatycznej, mnogości klasyfikatorów oraz licznych partykuł, jak również pod względem kulturowym. Podczas wystąpienia była mowa także o relatywizmie językowym oraz o tym, jak język definiuje postrzeganie świata.

Po prelekcji odbyły się praktyczne warsztaty kaligrafii japońskiej. Chętni mogli zapoznać się z tradycyjnymi przyborami do kaligrafii: pędzlami, tuszem do pieczęci, hanko a także papierem ryżowym. Uczestnicy wykonali także samodzielne prace, które przedstawiały nazwę „Wszechnica Świętokrzyska” w języku japońskim.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów oraz pracowników Uczelni. Mamy nadzieję, że kolejne propozycje Koła spotkają się z podobną uwagą.

zobacz


Galeria 14.01.2015 r. – SPORTY EKSTREMALNE

Od dnia 14 stycznia 2014 r. zapraszamy na wystawę książek, publikacji i czasopism z prywatnych zbiorów Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. Janusza Zdebskiego oraz z zasobów uczelnianych.

W holu pawilonu A obok biblioteki można również obejrzeć dokumentację fotograficzną dotyczącą form spędzania wolnego czasu na całym świecie, którą zarejestrował i wykonał dr Ignacy Janowski, wykładowca WŚ.

zobacz


8.01.2015 r. – pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (Uchwała Nr 27/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej)

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało POZYTYWNĄ ocenę jakości kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE, prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki w naszej uczelni.

Z przeprowadzonej oceny wynika, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów na tym kierunku, zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Siedem z ośmiu kryteriów oceny uczelnia w pełni realizuje. Znacząco spełnia też kryterium dotyczące prowadzenia badań naukowych.

Ocenę jakości kształcenia na wychowaniu fizycznym w naszej uczelni PKA przeprowadziła po raz trzeci. Poprzednie kontrole, przeprowadzone w latach 2003 i 2008, również zakończyły się oceną pozytywną, wykazując, że Wszechnica jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia studiów w zakresie wychowania fizycznego.

Kolejna ocena na tym kierunku zaplanowana jest na rok akademicki 2020/2021.

zobacz

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: