Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Rada absolwentów
Poradniki
Kursy, szkolenia,
studia podyplomowe
Dla pracodawców
Oferty pracy
Ciekawe linki
Biuro karier
Badanie losów absolwentów
STREFA LOGOWANIA
>>>Logowanie
Ankiety
FORUM ABSOLWENTÓW

Portal Absolwenta


Regulamin forum internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum internetowego Portalu Absolwenta Wszechnicy Świętokrzyskiej zwanego dalej Forum, prowadzonego przez Wszechnicę Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach przy ul. Elizy Orzeszkowej 15.
 2. Forum jest wyodrębnioną z serwisu internetowego www.ws.edu.pl częścią, która służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat(y) związane uczelnią, studentami, słuchaczami oraz absolwentami.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się odpowiednio do administratora.
  2. Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
  3. Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
  4. Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków.
  5. Wątek - dyskusja w określonym temacie.
  6. Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
  7. Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

Użytkownicy

 1. Użytkownikiem jest każda zarejestrowana przez administratora osoba fizyczna.
 2. Rejestracja użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: numeru dyplomu uzyskanego we Wszechncy Świętokrzyskiej, numeru albumu posiadanego podczas studiowania, roku ukończenia uczelni, adresu e-mail, loginu oraz hasła za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.
 3. Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą użytkownika jest jego login. Loginem nie mogą być słowa powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, jak również nie można używać jako loginów słów: administrator, admin, moderator lub ich innyvh form gramatycznych.
 4. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

Posty

 1. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum. Zamieszczanie postów na Forum możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez użytkowników.
 3. Zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione. Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.
 4. Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie regulaminu.
 2. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2020 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: