Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Wirtualny dziekanat

Instrukcja dla studentów


Wirtualny Dziekanat to usługa pozwalająca na całodobową obsługę studentów bez angażowania pracowników dziekanatu. Działa w oparciu o internetową witrynę uczelni, umożliwiając dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Wirtualny dziekanat działa również w okresie wakacyjnym.Główne zadania Wirtualnego Dziekanatu:
 • usprawnienie komunikacji między studentami a uczelnią
 • przyspieszenie obiegu informacji / Dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
 • gwarancja pełnego bezpieczeństwa i poufności danych
 • dostęp do danych osobowych wraz z możliwością ich zmiany
 • dostęp do wyników zaliczeń, egzaminów, kart egzaminacyjnych, etc..
 • możliwość przeglądania i wydrukowania planu zajęć
 • dostęp do historii płatności, stypendiów i innych świadczeń
 • możliwość wydrukowania wypełnionego formularza przelewu
 • informacje kontaktowe dziekanatu, numery telefonów, adresy e-mail, godziny przyjęć

Jak logować się do Wirtualnego dziekanatu?

1. Po pojawieniu się okienka 'Logowania się do systemu' wybieramy opcję [rejestracja / sprawdzanie kont użytkowników].2. Podajemy dane według schematu (dane muszą być zgodne z danymi w bazie).

 • Imię: np. Jan
 • Nazwisko: np. Kowalski
 • Obcokrajowiec: NIE (możliwość wyboru tylko "tak" albo "nie")
 • PESEL: np. 79031112345
 • Numer paszportu: (puste) chyba, że w polu obcokrajowiec jest "tak", wówczas należy uzupełnić te dane
 • Data urodzenia: brak możliwości wypełnienia, chyba, że w polu obcokrajowiec jest "tak", wówczas należy uzupełnić dane
 • Nr albumu: np. 15668
 • Nr albumu 2: pozostawić puste
 • Wydział studiów: (wybór z listy)

3. Wciskamy "dalej".4. Pojawia się okno, w którym wybieramy pytanie i podajemy odpowiedź oraz przepisujemy kod z obrazka. Zatwierdzamy wciskając dalej.5. W oknie "Zaktualizowano informacje o koncie" mamy informację o ID i tymczasowym haśle użytkownika (Student musi te informacje zapamiętać). Wybieramy "Powrót" by zalogować się do systemu.6. Wracamy do okna "Logowania do systemu" i wpisujemy podane wcześniej ID i hasło. Wybieramy zaloguj.7. Na ekranie pojawia się okno do zmiany hasła, wpisujemy stare hasło i nowe i wybieramy "Zapisz".8. Na ekranie pojawia się wirtualny dziekanat. Jeśli student zapomniał hasła, powinien jeszcze raz przejść procedurę rejestracji.
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2019 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: