Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Kursy i szkolenia

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży


Kandydaci:

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu zgodny jest z wytycznymi wskazanymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Omawiane podczas proponowanego kursu zagadnienia ujęto w kilku blokach tematycznych. Dotyczą one m.in. zagadnień związanych z obowiązkami wychowawcy grupy, zajęć ruchowych, turystycznych, artystycznych. Uczestnicy kursu zapoznają się też z aktualnymi przepisami określającymi warunki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zdobyte po ukończeniu kursu uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

36 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

150 zł za cały cykl kształcenia


Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)