Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Kursy i szkolenia

Kursy instruktora rekreacji ruchowej


W roku akademickim 2018/2019 planowane jest uruchomienie kursów instruktora rekreacji ruchowej z takich dyscyplin, jak:

 • narciarstwo powszechne zjazdowe
 • fitness ćwiczenia siłowe
 • aerobik
 • pływanie

Kandydaci:

Oferta kursu skierowana jest do osób, posiadających minimum wykształcenie średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Kurs składa się z dwóch części: ogólnej i praktycznej. Jego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w formie rekreacyjnej.

Czas trwania każdego z kursów:

120 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt:

 • narciarstwo powszechne zjazdowe – 1400 zł za cały cykl kształcenia (płatne w 2 ratach)
 • fitness ćwiczenia siłowe – 1400 zł za cały cykl kształcenia (płatne w 2 ratach)
 • aerobik – 1400 zł za cały cykl kształcenia (płatne w 2 ratach)
 • pływanie – 1600 zł za cały cykl kształcenia (płatne w 2 ratach)

Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)