Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Aktualności

OFERTA PRACY

Ostatnia aktualizacja 8 listopada 2021 r.

Po szczegóły zapraszamy na Portal Absolwenta

Wsparcie finansowe dla studentów

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021 r.

Wsparcie finansowe dla studentów

Szanowni Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej,

Zachęcamy do zapoznania się informacją przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Broszura MEiN

„Pracownik szyty na miarę”

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy, w partnerstwie ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Pracownik szyty na miarę”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Projekt obejmie kompleksowym wsparciem grupę 50 osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia, które zostaną skierowane na kilkuetapową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Zyskają oni gwarancję odbycia stażu zgodnego z predyspozycjami, zatrudnienie po ukończonym stażu oraz możliwość pogłębienia i uzupełnienia kwalifikacji w ramach vouchera szkoleniowego.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Studenci i Pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej,

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1464) informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewidujemy powrót do realizacji zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w siedzibie uczelni.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 14 października 2021 r.

UWAGA ABSOLWENCI!
ODBIÓR DOKUMENTÓW

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że, w związku z planowanym procesem likwidacji Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczelnia przygotowuje się do realizacji ustawowego obowiązku przekazania teczek akt osobowych studentów do jednostki zewnętrznej, zajmującej się profesjonalnym przechowywaniem tego rodzaju dokumentacji.

Z tego powodu absolwenci oraz inne osoby, które w poprzednich latach były studentami Wszechnicy Świętokrzyskiej, a dotychczas nie odebrały oryginałów dokumentów, tj.:

 • dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwa maturalne,
 • świadectwa dojrzałości,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,

prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do właściwego dziekanatu.


Kampania #SzczepimySię

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2021 r.

Zachęcamy do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień.

Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień.


Jak założyć startup z pomocą Platformy Startowej

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W najbliższą środę 16.12.2020, godz. 9:00-11:00 w formie online odbędzie się spotkanie dla osób z województwa świętokrzyskiego, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie jest kierowane dla studentów, absolwentów oraz osób, które są zainteresowane procesem inkubacji, mają pomysł na biznes i szukają dofinansowania, poszukują mentorów i doradców, którzy pokierują ich na początku prowadzenia własnego biznesu.


W planie spotkania:

 • Platformy Startowe,
 • Czym jest inkubacja,
 • Możliwości uzyskania wsparcia,
 • Jak wybrać Platformę do swojego pomysłu,
 • Proces inkubacji z punktu widzenia startapu

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://www.parp.gov.pl


PERSPEKTYWY piszą o WSZECHNICY

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2020 r.

Zachęcamy Pracowników, Studentów i absolwentów do lektury artykułu o Wszechnicy opublikowanego na łamach „Perspektyw”.

W „Newsletterze Akademickim” publikowanym na stronie internetowej miesięcznika „Perspektywy” ukazał się artykuł autorstwa red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Wszechnica Świętokrzyska – to koniec!”, zawierający obszerne wypowiedzi Rektora naszej uczelni prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, dotyczące przekazania obiektów Wszechnicy Świętokrzyskiej Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Artykuł opatrzono komentarzem prof. dr. hab. Waldemara Tłokińskiego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. (czytaj: Wszechnica Świętokrzyska – komentarz KRZaSP).

Zachęcamy też do zapoznania się dla porównania z tekstem tej samej autorki – red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Dusza Adamczyka”, który ukazał się na łamach „Perspektyw” przed 18 laty.


OD 17 X NAUCZANIE ZDALNE

Ostatnia aktualizacja: 16 pażdziernika 2020 r.

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w związku z nowymi restrykcjami wynikającymi z sytuacji epidemicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść zarządzenia

REKTOR

Obrony prac dyplomowych trwają

Daniel Adamiec magistrem wychowania fizycznego

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020 r.

Daniel Adamiec w trakcie obrony pracy magisterskiej

Wielokrotny reprezentant Polski w boksie w wadze 75 i 81 kg, członek kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu pracę, dotyczącą rozwoju fizycznego i budowy somatycznej chłopców, pisał pod kierunkiem doktora Bogdana Gawrona. Przewodniczącym komisji dyplomowej był rektor uczelni prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, który jako pierwszy pogratulował świeżo upieczonemu magistrowi. Pracę recenzował dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski.


UWAGA!
STOPNIOWO PRZYWRACAMY FUNKCJONOWANIE UCZELNI

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020 r.

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 z dniem 1 czerwca 2020 r. ogłasza się stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni i częściowo znosi się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, dotyczące m.in.:

 1. możliwości prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć dydaktycznych:
  1. które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w szczególności zajęć o charakterze praktycznym,
  2. na ostatnich latach studiów,
 2. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych w formie bezpośredniej,
 3. odwołania nakazu pracy zdalnej dla pracowników uczelni,
 4. przywrócenia prowadzenia niezbędnych konsultacji dla studentów przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni,
 5. pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników administracyjnych w wymiarze przewidzianym umową o pracę.

ZOSTAŃ W DOMU ALE NIE TRAĆ CZASU

Ostatnia aktualizacja: 07 maja 2020 r.

W związku z ograniczeniem bezpośredniego dostępu do poradnictwa zawodowego świadczonego przez Wojewódzki Urząd Pracy z powodu panującej pandemii COVID-19 wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponujemy korzystanie z poradnictwa zawodowego na odległość.

W tej trudnej sytuacji jesteśmy szczególnie otwarci na potrzeby młodych osób wchodzących na rynek pracy oraz na utrzymanie dotychczasowego kontaktu z naszymi klientami, wśród których jest wielu studentów i absolwentów uczelni z terenu województwa.


WAŻNY KOMUNIKAT

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 4 maja br. jednostki organizacyjne uczelni pełnią dyżury w następującym porządku:

Rektorat
  – czwartki 10.00-15.00

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Kwestura
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Kadry
  – czwartki – 10.00-15.00

Biblioteka
  – wtorki, czwartki – 10.00-15.00

Sekcja wydawniczo-informatyczna
  – poniedziałki, wtorki, czwartki – 10.00-15.00


Powyższy harmonogram obowiązuje w maju 2020 r.
O jego ewentualnych zmianach poinformujemy w kolejnych komunikatach.


Kalendarz – godziny pracy w poszczególnych działach.

Zarządzenie nr 5/2020 JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja: 08 kwietnia 2020 r.

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i dalszym rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, do odwołania przedłuża się czasowe zawieszenie funkcjonowania uczelni.


Szczegóły w Zarządzeniu nr 5/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

UWAGA STUDENCI!

Ostatnia aktualizacja: 08 kwietnia 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce termin czwartej raty czesnego upływający 5 maja 2020 roku zostaje przedłużony do 5 czerwca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że uczelnia nie będzie naliczać odsetek za nieterminowe wpłaty, również w przypadku wpłaty po dniu 5 czerwca br.


Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Zarządzenie 02/2020 JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020 r.

W obliczu ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni w okresie od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie.


Studentów prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu.


Szczegóły w Zarządzeniu nr 2/2020 Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Sukces dr Elizy Mazur w plebiscycie „Echa Dnia”

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019 r.

prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk i dr Eliza Mazur

Miło nam poinformować, że dr Eliza Mazur, będąca wykładowcą naszej uczelni, zajęła trzecie, medalowe miejsce w tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego przez dziennik „Echo Dnia” pod nazwą „Nauczyciel na medal” w kategorii „nauczyciel akademicki”.

POMOCE REWALIDACYJNE Z RECYKLINGU

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019 r.

W holu budynku A (obok Biblioteki) znajduje się wystawa pomocy rewalidacyjnych wykonanych przez słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Prace zostały wykonane w ramach zajęć z przedmiotu rewalidacja indywidualna pod kierunkiem mgr. Konrada Mazura.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

„Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Aleksandra Ślusarczyk i Patryk Świt – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 20 października 2019 r.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdów do uczelni zagranicznych, w czasie których realizują część swoich studiów w innym kraju. Trzeba wprawdzie wykazać się pewną odwagą i – oczywiście – biegle mówić po angielsku, ale udział w Programie to nowe doświadczenia i możliwości dla młodych ludzi w zupełnie obcym kraju. W ten sposób zazwyczaj postrzegany jest program wymiany studentów. Jednak tak naprawdę jest to tylko wierzchołek góry lodowej.

OBÓZ ZIMOWY 2020

Ostatnia aktualizacja 8 października 2019 r.

Obóz zimowy 2020

Obowiązkowy obóz zimowy, dla studiów II roku (studia magisterskie), odbędzie się w dniach 4⁃11 stycznia 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.


Wyjazd na obóz nastąpi w dniu 4 stycznia 2020 r. (sobota) o godzinie 9:30 z parkingu przed uczelnią.


Koszt obozu wynosi 665,00 PLN.

Krystian Czarnecki – Sycylia, Kore University of Enna

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2019 r.

Krystian-Czarnecki

Krystian Czarnecki z II roku pedagogiki pierwszego stopnia pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 spędził na Sycylii, realizując część studiów na Kore University of Enna w ramach programu Erasmus+. Podzielił się z nami swoimi wrażeniami.

Coś dla ochłody!!!

Uwaga Studenci II roku studiów magisterskich kierunek Wychowanie fizyczne

Ostatnia aktualizacja 19 lipca 2019 r.

Obóz zimowy 2020

Obowiązkowy obóz narciarski, zgodny z programem studiów II stopnia, odbędzie się w terminie 4.01.2020 – 11.01 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Z obozu mogą być zwolnieni studenci, którzy odbyli taki obóz na studiach licencjackich i posiadają z niego zaliczenie lub posiadają udokumentowane uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego.

UWAGA STUDENCI I ABSOLWENCI KIERUNKU PEDAGOGIKA ZE SPECJALNOŚCIĄ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA!

Ostatnia aktualizacja 28 czerwca 2019 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się ważny komunikat dla osób, które studiują lub ukończyły studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Komunikat potwierdza słuszność działań Wszechnicy Świętokrzyskiej w powyższej sprawie. Koniecznie przeczytajcie!

REKTOR


EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2019 r.

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca.

Wypełnij jeszcze dzisiaj: pbs.pl/eurostudent.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy EUROSTUDENT

„WŁASNA FIRMA – POMYSŁ NA PRACĘ, POMYSŁ NA ŻYCIE”

Ostatnia aktualizacja 1 kwietnia 2019 r.

UWAGA STUDENCI, SŁUCHACZE I ABSOLWENCI WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH


Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej ogłasza nabór na warsztat
„Własna firma – pomysł na pracę, pomysł na życie”.


Planowany termin:  24 maja 2019 r. (piątek) w godz. 10.00-13.00 (po zebraniu się grupy).

Czas trwania rekrutacji:  do 20 maja 2019 roku.


Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się drogą mailową:

 • (Biuro Karier)
 • (dr Renata Kowal, opiekun Biura Karier)

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z dr Renatą Kowal, pod poniższymi numerami telefonów:

OCENA I MONITORING W SPORCIE

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2019 r.

9 marca 2019 r. odbył się wykład nt. Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego dla studentów wychowania fizycznego I i II stopnia, zorganizowany przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, tradycyjnie połączony z warsztatami praktycznymi.

Zajęcia poprowadził dr Łukasz Oleksy, absolwent naszej uczelni, który omówił podstawowe zagadnienia związane z oceną oraz procesem monitoringu w sporcie.

Wystawa pn. „Igrzyska olimpijskie i uczestnictwo naszych studentów” już otwarta dla zwiedzających

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019 r.

Znaczne zainteresowanie studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wzbudziła niedawno otwarta wystawa pn. „Igrzyska olimpijskie i uczestnictwo naszych studentów”. Wiadomo bowiem, iż w murach naszej uczelni studiowała liczna, bo aż 24-osobowa, grupa olimpijczyków.

Wystawa prezentuje sylwetki tych wybitnych sportowców. Zgromadzono na niej również wiele oryginalnych pamiątek olimpijskich, publikacji, zdjęć i widokówek. Przypomniano też postać twórcy nowożytnych olimpiad barona Pierre’a de Coubertina.

OBÓZ NARCIARSKI 2019

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2019 r.

W styczniu 2019 roku, zgodnie z programem studiów, odbył się obóz narciarski dla studentów II roku kierunku wychowanie fizyczne (studia magisterskie). Bazą już po raz 23 była Bukowina Tatrzańska.

Uczestnicy trafili na znakomite warunki śniegowe i pogodowe. Pod okiem instruktorów narciarstwa: Łukasza, TomkaKonrada (cała trójka to absolwenci kierunku WF Wszechnicy Świętokrzyskiej), uczyli się nie tylko jeździć, ale przede wszystkim nauczać tej dyscypliny sportu.

Zgrupowanie zakończyło się kuligiem z pochodniami i wspólnym ogniskiem zorganizowanym przez studentów. Nad całością czuwał opiekun grupy mgr Marek Dutkiewicz.

ERASMUS+ – REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2019 r.

Praktyki zagraniczne

Koordynator uczelniany programu Erasmus+ zaprasza wszystkich chętnych studentów na wyjazd do uczelni partnerskich do składania formularzy na rok akademicki 2019/2020.

Termin skladania wniosków upływa dnia 14 czerwca 2019 r.

W przypadku niewyczerpania limitów miejsc ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018)

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2018 r.W holu budynku A (obok Biblioteki) znajduje się wystawa z publikacjami opisującymi czasy i ludzi dzięki którym po 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy.

Autorka wystawy pani Aldona Gorlowska zaprasza do obejrzenia.

Konkurs Student-Wynalazca

Ostatnia aktualizacja 15 października 2018 r.

Informujemy, że Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza studentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca. Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Politechnika, jako organizator, sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2019.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 9 października 2018 r.6 października br. Wszechnica Świętokrzyska zainaugurowała kolejny rok akademicki. Jest to już 25 rok działalności uczelni. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Kameralnego „Fermata" pod dyrekcją dr hab. Ewy Robak. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał przybyłych na to podniosłe wydarzenie nauczycieli akademickich, studentów oraz zaproszonych gości, wśród których był m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE!

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2018 r.

Uruchamiamy kolejne edycje studiów podyplomowych w zakresie:

Termin rozpoczęcia zajęć 26, 27, 28 października 2018 r.

Wszystkie osoby chętne do podjęcia kształcenia na wyżej wymienionych studiach, które nie złożyły jeszcze kompletu wymaganych dokumentów, prosimy o zgłoszenie się w terminie do 15 października 2018 r.


Serdecznie zapraszamy!

Kolejny sportowiec broni pracę licencjacką

Ostatnia aktualizacja 12 lipca 2018 r.

Daniel Adamiec jest kolejnym sportowcem, w dodatku kielczaninem, który obronił pracę licencjacką na kierunku wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Daniel jest członkiem kadry narodowej w boksie, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w boksie w wadze 69 i 75 kg oraz tegorocznym Akademickim Wicemistrzem Polski w wadze 75 kg (Katowice – czerwiec 2018).

Problematyka pracy dyplomowej związana była ze sportami walki.

Domowa obrona pracy dyplomowej Piotra Brożyny

Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2018 r.

Daleko idącą pomoc wykazały władze Wszechnicy Świętokrzyskiej, na czele z Jego Magnificencją Rektorem, prof. dr. hab. Mieczysławem Adamczykiem, w odniesieniu do czołowego kolarza młodszego pokolenia Piotra Brożyny, studenta III roku kierunku wychowanie fizyczne.

Piotr Brożyna, mistrz Polski i akademicki mistrz Polski z 2017 roku w jeździe na czas, obecnie zawodnik grupy zawodowej CCC Polkowice, podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Walk Majora Hubala uległ groźnemu wypadkowi. Odniesione obrażenia na parę miesięcy przykuły go do łóżka, a kontuzja uniemożliwiła obronę pracy licencjackiej na tej znanej, a zarazem sportowej uczelni.

Onet: sport.onet.pl/kolarstwo/szlakiem-walk-majora-hubala-brozyna-dochodzi-do-siebie-po-kraksie

Echo dnia: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/sport/a/znany-sportowiec-w-lozku-bronil-prace-licencjacka-jest-w-trakcie-rehabilitacji-po-powaznym-wypadku

Kolejne obrony na kierunku wychowanie fizyczne

Ostatnia aktualizacja 21 czerwca 2018 r.

Na kieleckiej uczelni sezon egzaminów dyplomowych trwa. 21 czerwca do grona absolwentów Wszechnicy dołączyli kolejni uznani sportowcy. Były już czołowy zawodnik Vive Tauron Kielce – Mateusz Kus, reprezentant Polski, olimpijczyk z Rio de Janeiro w piłce ręcznej, obronił pracę magisterską na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w miniony czwartek, tuż przed wyjazdem do nowego klubu na Ukrainie.

Tytuł magistra wychowania fizycznego uzyskała też Aneta Rydz, lekkoatletka, Akademicka Mistrzyni Polski w skoku wzwyż. Jako pierwszy gratulacje „świeżo upieczonym” absolwentom złożył Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, który przewodniczył komisji egzaminacyjnej.

Kamil Kuzera i Jakub Wachnik już po egzaminach dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018 r., pracę licencjacką na kierunku wychowanie fizyczne obronił Kamil Kuzera, były piłkarz Korony Kielce, a ostatnio związany z trenowaniem tej dyscypliny na poziomie Ekstraklasy. Problematyka pracy związana była oczywiście z piłką nożną.

W tym samym dniu pracę magisterską obronił Jakub Wachnik, czołowy zawodnik występujący w rozgrywkach piłki siatkowej Plus Ligi w zespole Dafi Społem Kielce. Jej temat dotyczył dyscypliny sportu uprawianej przez Kubę.

Promotorem prac w obu przypadkach był dr Bogdan Gawron. Skład komisji egzaminacyjnej uzupełniali: recenzent prof. dr hab. Janusz Zdebski i przewodniczący komisji dr Andrzej Rembalski.

PANEL POLSKO-NIEMIECKI

Ostatnia aktualizacja 04 czerwca 2018 r.

W związku z pobytem we Wszechnicy Świętokrzyskiej dr. Zygmunta Sawickiego, pedagoga i koordynatora Eliteschule des Sports w Obersdorfie, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki zorganizował dla wykładowców polsko-niemiecki panel. W dyskusji z gościem z zagranicznej uczelni udział wzięli profesorowie: Edward Mleczko, Romuald Lewicki, Marian Bukowiec oraz Janusz Zdebski, a także dr Bogdan Gawron.

Podczas panelu skonfrontowano występujące w obu krajach aktualne problemy, związane ze spontaniczną aktywnością fizyczną młodzieży w czasie wolnym.

AKTYWNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W NIEMCZECH

Ostatnia aktualizacja 04 czerwca 2018 r.

Gościnny wykład dr. Zygmunta Sawickiego, pedagoga i koordynatora Eliteschule des Sports w Obersdorfie, na temat: Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży szkolnej w Niemczech.

W ciekawym wystąpieniu, które w auli Wszechnicy Świętokrzyskiej zgromadziło studentów obu wydziałów oraz wykładowców, dr Z. Sawicki przedstawił proces kształtowania się kultury fizycznej w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem Bawarii. Omówił również aktualny system szkolnictwa niemieckiego, ukazując funkcjonujące ścieżki edukacyjne. Wiele miejsca poświęcił roli i miejscu szkolnego wychowania fizycznego w systemie szkolnym. Przedstawił możliwości organizacyjne nauczycieli wychowania fizycznego oraz infrastrukturę sportową pozostającą do ich dyspozycji. Młodzież niemiecka ma również sporą ofertę uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych poza szkołą, m.in. w klubach sportowych. W Bawarii, gdzie pracuje dr Z. Sawicki, dużą popularnością cieszą się piłka nożna oraz sporty zimowe.

UWAGA STUDENCI!

Ostatnia aktualizacja admsj: 8 czerwca 2018 r.

W związku z wejściem w życie przepisów RODO
pracownicy uczelni nie są upoważnieni do udzielania informacji,
zawierających dane osobowe (w tym informacji na temat uzyskanej pomocy materialnej lub wyników kolokwiów czy egzaminów), drogą telefoniczną oraz e-mailową.

Studentów prosimy o kontakt osobisty lub za pośrednictwem Wirtualnego dziekanatu.

Ostatnia aktualizacja 30 maja 2018 r.

III KIELECKI FESTIWAL ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Ostatnia aktualizacja 29 maja 2018 r.

W ramach współpracy pomiędzy Wszechnicą Świętokrzyską a Stowarzyszeniem Czas na Kielce, studenci I roku kierunku wychowanie fizyczne, pod opieką mgr. Łukasza Stochmala, aktywnie uczestniczyli w III Kieleckim Festiwalu Zdrowego Stylu Życia. Tegoroczna edycja odbyła się w Parku Miejskim oraz centrum miasta pod hasłem: Żyj zdrowo i aktywnie.

Podczas festiwalu zorganizowano wiele atrakcji ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi studenci wzięli między innymi udział w zajęciach Nordic walking. Obecność na imprezie była dla studentów dobrą okazją do zdobycia nowych doświadczeń, rozwijania postawy wolontariackiej oraz promowania aktywnego, sportowego trybu życia.

NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ!

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2018 r.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek świadczących opiekę dzienną i całodobową dla osób z ASD), chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Szczegółowy opis programu studiów oraz informacje o opłatach i atrakcyjnych zniżkach czesnego znajdziecie Państwo na stronie uczelni w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE

Termin składania dokumentów mija 30 września 2018 r.

Planowany termin uruchomienia edycji – październik 2018 r.


Serdecznie zapraszamy !!!!

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 15 maja 2018 r.

W dniach 18-19 maja 2018 roku na Uniwersytecie "1 DECEMBRIE 1918" w ALBA IULIA w Rumunii odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa nt.  Didactics: old, present and new perspective.

Dyskusja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

 • Dydaktyka obszaru programowego Język i komunikacja
 • Dydaktyka obszaru programowego Matematyka, nauki ścisłe i technologie
 • Dydaktyka obszaru programowego Ludzie i społeczeństwo
 • Dydaktyka obszaru programowego Sztuka
 • Dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

International Week 23-28.04.2018
Buenos dias, Huelva…

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2018 r.

…dzień zaczyna się od zapachu kawy i pomarańczy. Tak powitany turysta na dworcu autobusowym nabiera apetytu na zwiedzanie, pobyt, odpoczynek a nawet… na hiszpańską miłość, to nic, że nieodwzajemnioną. Huelva kusi pięknem, obiecuje widoki o zachodzie słońca, wymaga kondycji, zalotnie odkrywa pojedyncze niespodzianki architektury andaluzyjskiej, bacznie obserwuje okiem monumentalnego Kolumba, stojącego przy porcie, pozwala na rozkosz kulinarną w urokliwych tapas-barach, zaprasza do falmenco i… czeka, czy ją pokochasz. Miłość do Huelvy jest wymagająca: najpierw kondycja – miasto jest położone na wzgórzach, które należy pokonywać z odpowiednim zapasem czasu i siły w nogach. Akademik uniwersytecki jest położony wysoko w stosunku do planu urbanistycznego miasta, ale za to widok z pobliskiej knajpki (Mandala Club), jest oszałamiający – stąd można odlecieć do gwiazd, mając przed oczyma ujście rzeki Tinto z unikalnym rezerwatem różowych flamingów.

NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2018 r.

Wszechnica Świętokrzyska po raz trzeci zaangażowała się w działania związane z kampanią społeczną Fundacji Synapsis pod hasłem Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W jej ramach organizowane są różne przedsięwzięcia, mające na celu przede wszystkim edukację społeczną.

W dniach 7 i 21 kwietnia 2018 r. członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas” zorganizowali zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych (wykłady oraz warsztaty sensoryczne), a także dwie wystawy:

 • Wystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Małymi Krokami” pod kierunkiem mgr. Konrada Mazura,
 • Wystawę publikacji związanych z tematyką autyzmu, która zostanie przygotowana z materiałów biblioteki Wszechnicy Świętokrzyskiej przez mgr Aldonę Gorlowską.

Fundacja HOMINE

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2018 r.

Od 20 kwietnia 2018 studenci, słuchacze i absolwenci Wszechnicy Świętokrzyskiej mogą korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego Fundacji HOMINE


Dyżury będą odbywać się w każdy piątek (9.00-14.00) i sobotę (9.00-14.00 lub 12.00-17.00), w  terminach zjazdów, w pokoju 28 w pawilonie B.

Wizyta na Uniwersytecie „Kore” w Ennie na Sycylii

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2018 r.

W dniach 9-13 kwietnia 2018 r. pracownice naszej uczelni, prof. dr hab. Teresa Giza, dr Katarzyna Palka oraz mgr Anna Wesołowska, odwiedziły Uniwersytet „Kore” w Ennie na Sycylii. Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Assignment (STA). Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych kierunków studiów, a także form doskonalących (szkoleń, kursów) oraz studiów podyplomowych. Zgodnie z programem zrealizowano zajęcia ze studentami w formie wykładów. Prof. Teresa Giza wygłosiła wykład nt. How to recognize and support the ability of students? Education of gifted and talented students in Poland, natomiast dr Katarzyna Palka nt. Socio-educational functions of leisure time (free time). Mgr Anna Wesołowska zapoznała się ze strukturą administracyjną uczelni.

V STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 19 kwietnia 2018 r.

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki oraz Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają na V Studencką Konferencję Naukową a IV z cyklu:

Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza


Patronat na konferencją objął: Jego Magnificencja Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk

Adres: Wszechnica Świętokrzyska; ul. E. Orzeszkowej 15

Miejsce: Sala Klubowa Uczelni – 08 pawilon B, poziom -1

Data/godzina: 21 kwietnia 2018 r. godzina: 10.00

Serdecznie zapraszamy

Wizyta na Universidad de Cordoba w Hiszpanii w 10. rocznicę podpisania umowy o współpracy akademickiej

Ostatnia aktualizacja 30 marca 2018 r.

W marcu 2018 r. przedstawicielka Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Wszechnicy Świętokrzyskiej gościła na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii. Wizyta ta wpisuje się w ponad dziesięcioletnią tradycję współpracy z uniwersytetem hiszpańskim, który był jednym z pierwszych, z którymi nasza uczelnia podpisała umowę bilateralną w ramach programu Erasmus. Ze strony hiszpańskiej w organizację wizyty zaangażowani byli: prof. Elena Gomez Parra, dr Cristina Huertas oraz prof. Francisco Villamandos de la Torre.

WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ostatnia aktualizacja 12 kwietnia 2018 r.

23 marca 2018 r., w ramach współpracy pomiędzy Wszechnicą Świętokrzyską a Szkołą Podstawową nr 39 w Kielcach, odbył się wykład połączony z warsztatami praktycznymi nt. Ocena ryzyka urazu, ocena oraz kształtowanie cech motorycznych w sportach zespołowych. Szkolenie poprowadził mgr Łukasz Oleksy, fizjoterapeuta, absolwent Wszechnicy.

W trakcie zajęć zostało przedstawione kompleksowe podejście do oceny w sporcie. Prelegent omówił i zaprezentował następujące metody oceny motoryczności podstawowej i wyznaczania ryzyka urazu: Y Balance test oraz Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test. Uczestnicy warsztatów mogli też zapoznać się z propozycją wykorzystania testów motorycznych dla potrzeb oceny motorycznej zawodników.

NOWA UCZELNIA PARTNERSKA

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2018 r.

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Z satysfakcją informujemy, że w połowie marca bieżącego roku uczelnia podpisała kolejnę umowę w ramach programu Erasmus+Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji z Wydziałem Edukacji. Umowa dotyczy wymiany studentów i nauczycieli akademickich.

Uczelnia działa od 1992 roku i obecnie posiada 6 wydziałów. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

POZNAJ COACHING 2018

Ostatnia aktualizacja 24 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziały w #3 Kampanii Poznaj Coaching – MAJ 2018

Coaching to bardzo szczera rozmowa o tym co dla nas ważne, czego potrzebujemy, czym się w życiu kierujemy. To jak budowanie mapy, która ma nas doprowadzić do celu albo odkrywanie drogowskazów, dzięki którym mamy szansę zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć swoją własną przestrzeń do rozwoju, perspektywę do zmian.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat coachingu, jak działa, kiedy warto z niego korzystać zapraszamy do udziału w #3 edycji kampanii Poznaj Coaching organizowanej w Kielcach, Koninie i Gdańsku.

OLIMPIJCZYCY Z RIO OBRONILI PRACE MAGISTERSKIE

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2018 r.

9 marca 2018 r. kajakarze górscy Grzegorz HedwigMaciej Okręglak, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, obronili prace magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w naszej uczelni.

„WŁASNA FIRMA – ZRÓB TO Z GŁOWĄ”

Ostatnia aktualizacja 10 marca 2018 r.

UWAGA STUDENCI, SŁUCHACZE I ABSOLWENCI WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

 

Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej ogłasza nabór na warsztat „Własna firma – zrób to z głową”, który odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w godz. 10.00-12.00 (po zebraniu się grupy).

Czas trwania rekrutacji: do 4 kwietnia 2018 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie sie drogą mailową:

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z dr Renatą Kowal, pod poniższymi numerami telefonów:

 • 41 331 12 44, wew. 116 (środa, czwartek w godz. 10.00-12.00)
 • 665 126 430 (dr Renata Kowal)

WSPARCIE Z ZAKRESU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ostatnia aktualizacja 10 marca 2018 r.

W roku akademickim 2017/2018 Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje dla studentów, słuchaczy oraz absolwentów warsztat z zakresu przedsiębiorczości „Własna firma –zrób to z głową”. Będzie on prowadzony przez doradców zawodowych i psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wszelkie informacje odnoszące się do ich realizacji będą zamieszczane systematycznie na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Biura Karier.

PRZEDSZKOLIADA Z WSZECHNICĄ

Ostatnia aktualizacja 8 marca 2018 r.

W lutym 2018 r. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk podpisał umowę o współpracy z Grupą Azoty Przedszkoliada Tour. Umowa ta dotyczyła pomocy przy organizacji imprez, mających na celu rozwijanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju ruchowego i nauki podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Na mocy podpisanej umowy 6 marca 2018 r. grupa studentów z kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszegodrugiego stopnia w naszej uczelni wraz z opiekunem mgr. Markiem Dutkiewiczem wzięła udział w organizacji Przedszkoliady Tour 2018 Kielce.

III KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2018 r.

27 stycznia 2017 r., dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się III Konferencja naukowo-metodyczna na temat: Sztuka (w) edukacji – edukacja (w) sztuce. Przykłady dobrych praktyk,. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas”.

OTWARCIE WYSTAWY „SPORT W KIELCACH DO ROKU 1990”

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2018 r.

19 stycznia 2018 r. w naszej Uczelni została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Kielc „Sport w Kielcach do roku 1990”. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał obecnego na otwarciu dyrektora Muzeum dr. Jana Główkę. W swym wystąpieniu Rektor wspomniał o podpisanym porozumieniu o współpracy pomiędzy Uczelnią i Muzeum. W jej ramach na terenie Wszechnicy udostępniane będą ekspozycje, ilustrujące dzieje miasta, przypominające wielkie wydarzenia historyczne, które miały miejsce w regionie, czy prezentujące sylwetki słynnych kielczan. Wystawa pod hasłem „Sport w Kielcach do roku 1990” jest pierwszą z nich. Uczelnia ze swej strony będzie przekazywała informacje, dokumentujące jej działalność, na przykład osiągnięcia sportowe studentów i absolwentów, wśród których mamy już dwudziestu pięciu uczestników Igrzysk Olimpijskich.

Nowa wyszukiwarka ofert pracy w Portalu absolwenta

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2016 r.

Neuvoo.pl to wyszukiwarka pracy, która indeksuje oferty ze stron pracodawców, biur karier, agencji pracy i innych stron specjalizujących się w publikowaniu oferowanych stanowisk. Ponad 171.000 ofert pracy dostępnych na polskiej stronie i miliony na całym świecie.

Zapraszamy do portalu absolwenta, sekcja Ciekawe linki

Program praktyk studenckich

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2015 r.

Szanowni Studenci,

Zgodnie z informacją przesłaną do uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta informujemy, iż ruszył program praktyk studenckich w administracji publicznej. Jest to już kolejna inicjatywa służąca lepszemu przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich, zamieszczoną na stronie: http://oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html
,
a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji/.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizaci

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2022 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: