Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Oferta edukacyjna

Studia pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

Studia drugiego stopnia

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

Studia podyplomowe

Międzywydziałowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego

Kursy i szkolenia

Międzywydziałowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego

W roku akademickim 2017/2018 WPISOWE 0 zł

Zadzwoń/przyjdź i dowiedz się więcej:
Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny tel.: 41 331 73 75
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki tel.: 41 331 72 38
Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego tel.: 41 331 12 44 wew. 138;    kom.: +48 796 680 578
Godziny przyjęć kandydatów: Poniedziałek – Piątek:  9.00 – 15.00
Sobota:  10.00 – 14.00 (lipiec – wrzesień)
Rekrutacja elektroniczna:
rekrutacja.ws.edu.pl

Aktualności

OLIMPIJCZYCY Z RIO OBRONILI PRACE MAGISTERSKIE

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2018 r.

9 marca 2018 r. kajakarze górscy Grzegorz HedwigMaciej Okręglak, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, obronili prace magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w naszej uczelni.

„WŁASNA FIRMA – ZRÓB TO Z GŁOWĄ”

Ostatnia aktualizacja 10 marca 2018 r.

UWAGA STUDENCI, SŁUCHACZE I ABSOLWENCI WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

 

Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej ogłasza nabór na warsztat „Własna firma – zrób to z głową”, który odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w godz. 10.00-12.00 (po zebraniu się grupy).

Czas trwania rekrutacji: do 4 kwietnia 2018 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie sie drogą mailową:

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z dr Renatą Kowal, pod poniższymi numerami telefonów:

 • 41 331 12 44, wew. 116 (środa, czwartek w godz. 10.00-12.00)
 • 665 126 430 (dr Renata Kowal)

WSPARCIE Z ZAKRESU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ostatnia aktualizacja 10 marca 2018 r.

W roku akademickim 2017/2018 Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje dla studentów, słuchaczy oraz absolwentów warsztat z zakresu przedsiębiorczości „Własna firma –zrób to z głową”. Będzie on prowadzony przez doradców zawodowych i psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wszelkie informacje odnoszące się do ich realizacji będą zamieszczane systematycznie na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Biura Karier.

PRZEDSZKOLIADA Z WSZECHNICĄ

Ostatnia aktualizacja 8 marca 2018 r.

W lutym 2018 r. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk podpisał umowę o współpracy z Grupą Azoty Przedszkoliada Tour. Umowa ta dotyczyła pomocy przy organizacji imprez, mających na celu rozwijanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju ruchowego i nauki podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Na mocy podpisanej umowy 6 marca 2018 r. grupa studentów z kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszegodrugiego stopnia w naszej uczelni wraz z opiekunem mgr. Markiem Dutkiewiczem wzięła udział w organizacji Przedszkoliady Tour 2018 Kielce.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Ostatnia aktualizacja 2 marca 2018 r.

23 marca 2018 r. (pt) w godz. 14.00-15.30 w ramach współpracy między Wszechnicą Świętokrzyską, a Szkołą Podstawową nr 39 w Kielcach odbędą się warsztaty praktyczne nt. „Ocena ryzyka urazu, ocena oraz kształtowanie cech motorycznych w sportach zespołowych”.

Szkolenie poprowadzi mgr Łukasz Oleksy, a tematyka dotyczyła będzie zagadnień takich, jak:

 • ocena ryzyka urazu z wykorzystaniem Y Balance test oraz Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test,
 • indywidualna ocena zawodnika dla potrzeb planowania i realizacji nowoczesnego treningu motorycznego w grach zespołowych,
 • wykorzystanie testów motorycznych dla potrzeb oceny motorycznej zawodnika – analiza testów mocy kończyn dolnych.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy wszystkich studentów naszej uczelni i uczniów Szkoły Podstawowej nr 39.

OFERTA PRACY

Ostatnia aktualizacja 1 marca 2018 r.

Po szczegóły zapraszamy na Portal Absolwenta

III KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2018 r.

27 stycznia 2017 r., dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się III Konferencja naukowo-metodyczna na temat: Sztuka (w) edukacji – edukacja (w) sztuce. Przykłady dobrych praktyk,. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas”.

OTWARCIE WYSTAWY „SPORT W KIELCACH DO ROKU 1990”

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2018 r.

19 stycznia 2018 r. w naszej Uczelni została otwarta wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Kielc „Sport w Kielcach do roku 1990”. JM Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał obecnego na otwarciu dyrektora Muzeum dr. Jana Główkę. W swym wystąpieniu Rektor wspomniał o podpisanym porozumieniu o współpracy pomiędzy Uczelnią i Muzeum. W jej ramach na terenie Wszechnicy udostępniane będą ekspozycje, ilustrujące dzieje miasta, przypominające wielkie wydarzenia historyczne, które miały miejsce w regionie, czy prezentujące sylwetki słynnych kielczan. Wystawa pod hasłem „Sport w Kielcach do roku 1990” jest pierwszą z nich. Uczelnia ze swej strony będzie przekazywała informacje, dokumentujące jej działalność, na przykład osiągnięcia sportowe studentów i absolwentów, wśród których mamy już dwudziestu pięciu uczestników Igrzysk Olimpijskich.

ADAM LISEWSKI OBRONIŁ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Ostatnia aktualizacja 21 grudnia 2017 r.

Adam Lisewski to kolejny znany sportowiec, który obronił pracę magisterską na kierunku Wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Koszykarz mierzący 206 cm, występujący w wielu klubach Polskiej Ligii Koszykówki (Stal Stalowa Wola, Polpharma Starogard Gdańsk, Twarde Pierniki Toruń, a obecnie I Liga Noteć Inowrocław), jest kolejnym przykładem, że można pogodzić uprawianie sportu wyczynowego na wysokim poziomie z nauką.

WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII

Ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2017 r.

9 grudnia 2017 r. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” zorganizowało kolejne warsztaty praktyczne dla studentów fizjoterapii. Tradycyjnie poprowadził je instruktor Łukasz Oleksy, który jest jednocześnie studentem Wszechnicy. Program obejmował zajęcia praktyczne z zakresu zaawansowanych technik mięśniowo-powięziowych okolicy lędźwiowej, kości biodrowej, powięź piersiowo-lędźwiową oraz dekompresję okolicy lędźwiowo-brzusznej.

W dalszej części spotkania prowadzący omawiał techniki trzewne i rozluźniające mięsień lędźwiowy (technika brzuszna i grzbietowa) oraz dekompresję stawu krzyżowo-biodrowego.

DNI DAWCY SZPIKU WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 listopada 2017 r.

18 i 25 listopada 2017 roku na terenie naszej uczelni zorganizowana została akcja „Dzień Dawcy Szpiku”, podczas której Żaneta Górska, Justyna Jaworska, Justyna Klamka, Agnieszka Połeć, Klaudia SimlatUrszula Zapała z II roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zachęcały studentów i studentki do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku, prowadzonej przez Fundację DKMS.

Akcja zorganizowana została z inicjatywy pani Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Agnieszki Walendzik-Ostrowskiej i dzięki życzliwości JM Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka. W jej przebieg czynnie zaangażował się Wolontariat Studencki.

XI KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

Ostatnia aktualizacja 25 listopada 2017 r.

W ramach organizowanych przez uczelnię wyjść studyjnych do placówek otoczenia społeczno-gospodarczego studenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na kierunku pedagogika uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu przemocy w rodzinie w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach.

Zajęcia odbyły się w dwóch terminach. Studenci I roku studiów II stopnia 24 listopada 2017 r. uczestniczyli w warsztacie przeprowadzonym przez kierownika CIK mgr Jolantę Kowalik-Pietrzyk. Opiekunem grupy ze strony uczelni była dr Katarzyna Palka. Następnego dnia w warsztacie poprowadzonym przez mgr Ewę Mazur-Czarnecką, zastępcę kierownika wizytowanej placówki, a jednocześnie interwenta kryzysowego i koordynatora Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Opiekunem tej grupy była dr Renata Kowal.

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA I MUZEUM HISTORII KIELC ROZSZERZAJĄ WSPÓŁPRACĘ

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. zawarte zostało porozumienie o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Wszechnicą Świętokrzyską i Muzeum Historii Kielc. Stanowi ono kontynuację i uszczegółowienie pierwszej umowy, którą podpisano 15 maja 2008 r. Ze strony Wszechnicy Świętokrzyskiej umowę podpisali JM Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk i dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski, a w imieniu Muzeum Historii Kielc dyrektor dr Jan Główka.

DNI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2017 r.

Dni Ekonomii Społecznej na Wszechnicy Świętokrzyskiej

17 listopada 2017 r. na terenie uczelni w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” odbyło się spotkanie pod hasłem „Dni Ekonomii Społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z Biurem Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Tematyka spotkania w formie interaktywnego, moderowanego panelu obejmowała następujące zagadnienia: „Ekonomia społeczna – alternatywna ścieżka kariery” (dr Danuta Witczak-Roszkowska), „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o lokalne zasoby” (Jarosław Kuba) oraz „Ekonomia społeczna – szansą dla młodych” (Marcin Jedliński).

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Ostatnia aktualizacja 20 listopada 2017 r.

Praktyki zagraniczne

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej, którzy studiują na kierunkach Pedagogika oraz Wychowanie Fizyczne mogą skorzystać z wyjazdów na studia lub na praktyki w ramach programu Erasmus+ do kilku uczelni w krajach Europy, z którymi mamy podpisane umowy.

DNI DAWCY SZPIKU WE WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2017 r.

Fundacja DKMS logo

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Ten nowotwór krwi może dotknąć każdą i każdego z nas. Jednym ze sposobów leczenia jest przeszczep szpiku, czyli podanie osobie chorej substancji szpikowej z krwi zdrowego dawcy, która może pomóc odtworzyć jej układ krwiotwórczy. Ale poszukiwanie dawcy, czyli osoby, która jest „tkankowym bliźniakiem”, trwa często zbyt długo. Także dlatego, że wciąż brakuje dawców.

Przyłączając się do wspaniałej inicjatywy poszukiwania dawców szpiku. Wszechnica Świętokrzyska wspólnie z Fundacją DKMS organizuje na Uczelni Dzień Dawcy Szpiku. Każda osoba, która spełnia kryteria wiekowe i zdrowotne, będzie mogła zarejestrować się bazie.

„STOP PRZEMOCY” – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Ostatnia aktualizacja 6 listopada 2017 r.

Stop Przemocy

W związku z dwoma kampaniami: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, oraz 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, biblioteka zaprasza do obejrzenia wystawy o nazwie „STOP PRZEMOCY”.

Wystawa prezentuje ksiązki związane z szeroko rozumianą tematyką przemocy, między innymi z przyczynami powstawania, rodzajami, mechanizmami, sposobami radzenia oraz zapobiegania.


PRZEDSTAWICIELE KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN GOŚCILI NA WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostatnia aktualizacja 26 paździenika 2017 r.

Pod koniec października 2017 r. miłą wizytę w naszej uczelni złożyły pracownice Uniwersytetu w Shumen w Bułgarii. Dr Neli Stoycheva Dimitrova oraz dr Teodora Zhelyazkova Ignatova, będące nauczycielami akademickimi na Wydziale Edukacji bułgarskiej uczelni, a także dr Mariana Apostolova Peteva, dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Shumen odwiedziły Wszechnicę Świętokrzyską w ramach programu Erasmus+.


Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Ostatnia aktualizacja 12 paździenika 2017 r.

Inauguracja roku akademickiego 1017/2018

Inauguracja dwudziestego czwartego roku działalności naszej Uczelni rozpoczęła się 7 października 2017 r. o godz. 10.30 w Auli Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał przybyłych na to podniosłe wydarzenie nauczycieli akademickich, studentów oraz zaproszonych gości. Wygłoszone przez Rektora wystąpienie inauguracyjne spotkało się z żywym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Miłym akcentem inauguracji było wręczenie Stypendiów Specjalnych Rektora „Primus inter pares” studentom, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazali się szczególnymi osiągnięciami. W tym roku stypendia otrzymało 6 studentek. Wśród wyróżnionych była m.in. Aneta Rydz, członkini kadry narodowej i aktualna akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż. Jego Magnificencja Rektor pogratulował wszystkim studentom sukcesów. Podkreślił też swoje uznanie dla sportowców osiągających jednocześnie wysokie wyniki w sporcie i w nauce.


Jest decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ostatnia aktualizacja 10 października 2017 r.

Pracownia edukacji wczesnoszkolnej (1)

Wszechnica Świętokrzyska otrzymała
 POZYTYWNĄ 
ocenę jakości kształcenia na kierunku
PEDAGOGIKA

(Uchwała nr 490/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r.)

„Potrzebuję rodziców od zaraz” – kampania wojewody

Ostatnia aktualizacja 16 paździenika 2017 r.

Potrzebuję rodziców od zaraz

W związku z 11 edycją Akcji Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz" 2017, zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach (szczegóły na plakacie).

Program Konferencji organizowanej w dniu 27.10.2017 r. w budynku ŚUW "Okrąglak".

Celem akcji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów do sprawowania opieki zastępczej nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji udzielają centra pomocy rodzinie (lista instytucji).


Stwórzmy dzieciom rodzinę
Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

IV STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 02 czerwca 2017 r.

IV Studencja konferencja Naukowa

27 maja 2017 r. w murach naszej uczelni odbyła się IV Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Aktywność fizyczna jako czynnik oddziaływania na zdrowie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, zorganizowana przez Katedrę Wychowania Fizycznego, Katedrę Fizjoterapii oraz Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS”. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Przybyłych na konferencję prelegentów i uczestników w imieniu Rektora Wszechnicy oraz własnym, przywitał Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski. Wykład wprowadzający na temat Zachowań zdrowotnych fizjoterapeutów jako promotorów i edukatorów zdrowia wygłosił opiekun Koła Naukowego dr Sławomir Kozioł.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Ostatnia aktualizacja 27 maja 2017 r.

Dwóch studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej Jakub Wachnik I rok wychowanie fizyczne studia magisterskieDamian Sobczak II rok wychowanie fizyczne studia magisterskie na odbywających się w Lublinie półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej po wygraniu dwóch spotkań uzyskali awans do finałów AMP, które odbędą się w Gdańsku.

Obaj studenci reprezentują barwy Effectora Kielce.ZŁOTO DLA WSZECHNICY

Ostatnia aktualizacja 26 maja 2017 r.

Miło nam poinformować, że Rydz Aneta – studentka I roku kierunku wychowanie fizyczne, studia II stopnia, reprezentująca barwy naszej Uczelni, wygrała konkurs skoku wzwyż na odbywających się w dniach 25-27 maja 2017 r. w Łodzi Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce.WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH pt. „Drugie życie starej książki”

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2017 r.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH pt. „Drugie życie starej książki”

Podczas wystawy przygotowanej przez Ewę Kochanowską, która ukończyła kierunek pedagogika na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, prezentowane są prace wykonane przez dzieci z sekcji plastycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii.

Stare książki, których nikt nie chce i nikt już nie czyta są oddawane na makulaturę. Mają szare okładki, pożółkłe kartki, są szyte lub klejone. A jednak mogą mieć drugie życie.

PRACOWNICY WSZECHNICY W UNIVERSITY OF SHUMEN W BUŁGARII

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 r.

Pracownicy Wszechnicy w University of Shumen w Bułgarii

Od 17 do 23 maja 2017 roku pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej mgr Wiesława Barcicka, mgr Marek Dutkiewicz oraz mgr Aldona Gorlowska odbyli wizytę w ramach programu Erasmus+. Głównym jej celem było zapoznanie się ze strukturą i organizacją uczelni partnerskiej, programami kształcenia, a także pracą biura Erasmus+ w Shumen. Podczas wizyty przedstawiciele Wszechnicy mieli również okazję dokonać prezentacji osiągnięć i dokonań naszej Alma Mater.

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA KIELC W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2017 r.

Nasi Studenci (Damian Sobczak – II r. kierunek: Wychowanie fizyczne, studia II stopnia oraz Jakub Wachnik – I r. Wychowanie fizyczne II stopnia) wygrali Turniej Eliminacyjny do półfinału „C” Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.

Zawody odbyły się w dniu 11 maja 2017 r. na boiskach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która była organizatorem tego turnieju. Nasz zespół (na co dzień reprezentujący barwy EFFECTORA KIELCE), nie dał żadnych szans przeciwnikom z Politechniki Świętokrzyskiej oraz UJK, wygrywając wszystkie z pięciu spotkań, które miał do rozegrania.

DNI AUTYZMU

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

Kwiecień miesiąc wiedzy na temat autyzmu

Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon (źródło: Fundacja Synapsis).

III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2017 r.

III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem "Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza"

22 kwietnia 2017 r. odbyła się III Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Turystyki. Patronat na konferencją objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Konferencja wpisała się w cykl spotkań, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których prelegenci prezentują swoje aktualne spostrzeżenia, wynikające z zainteresowań badawczych związanych między innymi z przygotowywanymi pracami dyplomowymi.

ERASMUS+ :: WIZYTA W CORDOBIE

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2017 r.

prof. Teresa Giza i dr Katarzyna Palka przed budynkiem Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Cordobie

W dniach 27.03-03.04.2017 w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility of Teaching Assignment (STA) prof. dr hab. Teresa Giza, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji oraz dr Katarzyna Palka, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego gościły na Wydziale Nauk o Edukacji University of Cordoba w Hiszpanii.

Zgodnie z programem przeprowadzono trzy warsztaty twórczości dla studentów edukacji początkowej oraz pracowników Wydziału a także seminarium nt. How to recognize and support the ability of students? Education of gifted and talented students in Poland.

Koordynatorami wyjazdu ze strony hiszpańskiej była dr Carolina Perez Duenas (koordynator ds. współpracy międzynarodowej), dr Eliana Moreno, wykładowca psychologii opiekuńczej oraz dr Mar Montavez Martin, wykładowca edukacji fizycznej i ekspresji ciała.

Zajęcia dydaktyczne były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie teorii i praktyki pedagogiki zdolności w Polsce oraz Hiszpanii.

`

Warsztaty praktyczne nt.
Techniki uwalniania pozycyjnego


Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2017 r.

Łukasz Oleksy w trakcie prezentacji

11 lutego 2017 r. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” zorganizowało kolejne warsztaty praktyczne dla studentów fizjoterapii.

Zajęcia po raz kolejny poprowadził Łukasz Oleksy, instruktor firmy szkoleniowej Functional Movement Polska. Temat warsztatów obejmował podstawowe zagadnienia, dotyczące metody uwalniania pozycyjnego, opartej na opracowaniu Lawrence Jones’a.

II Konferencja naukowa nt.
Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk


Ostatnia aktualizacja 19 lutego 2017 r.

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji <strong>prof. dr hab. Teresa Giza</strong>

27 stycznia 2017 roku, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, w siedzibie Wszechnicy Świętokrzyskiej odbyła się II Konferencja naukowa na temat: Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. Przykłady dobrych praktyk. Patronat nad konferencją objęli: Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach płk dr Krzysztof Czekaj oraz Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios. Seminarium zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Gizy oraz członkowie Naukowego Koła Penitencjarnego, Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanitas” i Międzywydziałowej Sekcji Wolontariatu Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu

Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2017 r.

65. Plebiscyt Sportowy Swiętokrzyskie Gwiazdy Sportu

W piatek 3 lutego na uroczystej gali w Targach Kielce poznaliśmy laureatów 65. Plebiscytu Sportowego 2016 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu.

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych finalistów znalazły sie osoby związane z naszą uczelnią.

W kategorii Najpopularniejsi sportowcy świętokrzyskiego 2016 – II miejsce zajął: Daniel Adamiec (bokser KKB RUSHH Kielce) – student II roku wychowania fizycznego I stopnia.

Natomiast w kategorii: Najlepsi trenerzy województwa świętokrzyskiego II miejsce zajął: Grzegorz Nowaczek (Rushh Kielce) – absolwent studiów magisterskich w zakresie wychowania fizycznego.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy obu Panom.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Naszej studentki – Marty Turoboś

Ostatnia aktualizacja 2 lutego 2017 r.

Marta Turoboś

W dniu 12 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin podjął decyzję o przyznaniu stypendium Marcie Turoboś - studentce II roku Wychowania fizycznego II stopnia. Nasza reprezentantka znalazła się w gronie 709 stypendystów. Lista wszystkich nagrodzonych zamieszczona jest na stronie internetowej resortu.

Gratulujemy serdecznie Pani Marcie i życzymy dalszych sukcesów w sporcie, jak również w życiu prywatnym.

2017 – przełomowy rok w polskiej nauce Narodowy Kongres Nauki

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2017 r.

2017 Narodowy Kongres Nauki

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia.

Jest to warunek tego, aby polska nauka rozwijała się znacznie szybciej niż obecnie, aby odrobiła zapóźnienia, wpływała na rozwój i innowacyjność gospodarki, doskonaliła organizację życia społecznego i wzbogacała kulturę.

Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.

Szkolenie oraz warsztaty praktyczne


Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2017 r.

W dniu 14 stycznia 2017 r. (sobota) odbyło się szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi, dla studentów kierunku Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne I i II stopnia.

Tematyka warsztatów to:

1. Nowoczesne metody biomechanicznej analizy ruchu

2. Elektrostymulacja funkcjonalna w rehabilitacji neurologicznej – wykorzystanie nowoczesnych technologii do stymulacji kończyn górnych i dolnych


Otwarcia dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Janusz Zdebski. Całość szkolenia oraz warsztaty praktyczne poprowadzili instruktorzy firmy TECHNOMEX Sp. z o.o. z Gliwic. Pani Joanna Roziak oraz Pan Piotr Czapla. Szkolenie było kolejnym już spotkaniem z serii już zrealizowanych inicjatyw, które zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” oraz Katedry Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego.

Międzynarodowa konferencja o charakterze naukowo-praktycznym

Ostatnia aktualizacja 19 grudnia 2016 r.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach po raz drugi uczestniczy w  organizacji międzynarodowej konferencji o charakterze naukowo-praktycznym na temat:

„Badania teoretyczne i stosowane w dziedzinie pedagogiki, psychologii i nauk społecznych”

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 grudnia 2016 r. w Chersoniu na Ukrainie.

Głównym organizatorem konferencji jest Wydział Psychologii, Historii i Socjologii Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego.

Kolarze Brożyna i Morajko obronili prace magisterskie

Ostatnia aktualizacja 15 grudnia 2016 r.

Tomasz Brożyna i Jacek Morajko po zdanym egzaminie magisterskim

W środę 14 grudnia na Wszechnicy Świętokrzyskiej prace magisterskie bronili:

Tomasz Brożyna, olimpijczyk z Atlanty i Aten, jedyny polski kolarz, który zaliczył trzy największe wieloetapowe wyścigi w Europie (Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta a España), pisał pracę o tematyce związanej z kolarstwem zawodowym. Obecnie Brożyna jest dyrektorem sportowym w najmocniejszej polskiej grupie – CCC Polkowice.

Jacek Morajko, olimpijczyk z Pekinu, obecnie reprezentujący grupę „Verva Active Jet pro Cecling Team”, w swojej pracy dyplomowej analizował zarządzanie w zawodowych grupach kolarskich. Morajko od kilku lat mieszka w Kielcach, gdyż z Kielc pochodzi jego żona Honorata.

Obrona znanego siatkarza

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2016 r.

Mateusz Bieniek podczas obrony pracy licencjackiej

W sobotę 19 listopada na Wszechnicy Świętokrzyskiej pracę licencjacką bronił Mateusz Bieniek, były zawodnik kieleckiego Effectora (obecnie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), olimpijczyk z Rio de Janeiro.

Promotorem pracy był dr Bogdan Gawron, recenzentem Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki prof. dr hab. Janusz Zdebski. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczył prof. dr hab. Marian Bukowiec.

Wsparcie z zakresu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości

Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2016 r.

W bieżącym roku akademickim 2016/2017 Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje dla studentów, słuchaczy oraz absolwentów następujące formy wsparcia z zakresu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości (jest to kolejna edycja):

 1. warsztat z zakresu przedsiębiorczości „Własna firma – zrób to z głową”,
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne, którego głównym celem jest określenie potencjału zawodowego studentów,

Zajęcia będą prowadzone przez doradców zawodowych i psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wszelkie informacje odnoszące się do ich realizacji będą zamieszczane systematycznie na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Biura Karier.

 

Szkolenie oraz warsztaty praktyczne
Prewencja urazów w sporcie i rehabilitacji

Ostatnia aktualizacja 10 listopada 2016 r.

Prewencja urazów w sporcie i rehabilitacji

W minioną sobotę, 5 listopada br, odbyło się kolejne szkolenie dla studentów wychowania fizycznego oraz fizjoterapii, zorganizowane przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki.

Szkolenie tradycyjnie połączone było z warsztatami praktycznymi. Zajęcia poprowadził Łukasz Oleksy, instruktor firmy szkoleniowej Functional Movement Polska, który omówił podstawowe zagadnienia, dotyczące Functional Movement System (FMS).

Metoda ta to jeden ze sposobów oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego oraz aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można wskazać działania korygujące, które przywracają koordynację nerwowo-mięśniową.

Piszą o naszych studentach

Ostatnia aktualizacja 2 listopada 2016 r.

W gazecie Echo Dnia ukazał się wywiad z zawodnikami UKS Ekom Futsal Nowiny, Pawłem i Piotrem Markowicz, którzy są studentami drugiego stopnia wychowania fizycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej.


Natomiast na portalu Eurosport.Onet.pl ukazał się artykuł o kajakarzu górskim, uczestniku igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (konkurencja K-1), Macieju Okręglaku.

Pan Maciej aktualnie studiuje na naszej uczelni (II rok wychowania fizycznego, studia drugiego stopnia).

Zapraszamy do lektury.

Wsparcie z zakresu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości

Ostatnia aktualizacja 18 pażdziernika 2016 r.

W bieżącym roku akademickim 2016/2017 Biuro Karier Wszechnicy Świętokrzyskiej w porozumieniu z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje dla studentów, słuchaczy oraz absolwentów następujące formy wsparcia z zakresu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości:

 1. warsztat z zakresu przedsiębiorczości „Własna firma – zrób to z głową”,
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne, którego głównym celem jest określenie potencjału zawodowego studentów,
 3. spotkanie informacyjne z doradcą zawodowym EURES.

Zajęcia będą prowadzone przez doradców zawodowych i psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wszelkie informacje odnoszące się do ich realizacji będą zamieszczane systematycznie na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej w Biura Karier.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017
we Wszechnicy Świętokrzyskiej 1 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja 11 października 2016 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017
								we Wszechnicy Świętokrzyskiej

1 października br. o godz. 10.30 w Auli Wszechnicy Świętokrzyskiej rozpoczęła się inauguracja kolejnego roku akademickiego. Jest to już dwudziesty trzeci rok działalności naszej Uczelni. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym „Gaude Mater” w wykonaniu Chóru Kameralnego „Fermata" pod dyrekcją dr Ewy Robak.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk powitał przybyłych na to podniosłe wydarzenie nauczycieli akademickich, studentów oraz wszystkich zaproszonych gości. Podczas inauguracji studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce wykazali się szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub mieli udział w życiu społecznym Uczelni uhonorowani zostali Stypendiami Specjalnymi Rektora „Primus inter pares”. W tym roku stypendia otrzymało 13 osób.

Konferencja prasowa premiera Jarosława Gowina

Ostatnia aktualizacja 9 wrzesnia 2016 r.

W dniu 9.09.2016 r. o godz. 10:00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się konferencja prasowa, podczas której premier Jarosław Gowin przedstawił założenia dotyczące strategii i planowanych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do oglądania.

Nowości w bibliotece

Ostatnia aktualizacja 6 wrzesnia 2016 r.

Nowości w bibliotece

Księgozbiór biblioteki (liczący prawie 22 000 woluminów), który jest regularnie aktualizowany powiekszył się o kolejne pozycje.
Zapraszamy do zapoznania się z listą tytułów.

Joanna Vogel-Ściubisz - University College London

Ostatnia aktualizacja 6 wrzesnia 2016 r.

Joanna Vogel-Ściubisz

Joanna Vogel-Ściubisz, studentka II roku filologii angielskiej – nauczycielskiej, w roku akademickim 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ realizowała część studiów w angielskiej uczelni University College London (UCL).


Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia relacji z pobytu.

Wystawa „W świecie osób niepełnosprawnych”

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2016 r.

w świecie osób niepełnosprawnych

Jeszcze do połowy września 2016 można obejrzeć zorganizowaną przez Bibliotekę Uczelnianą wystawę pt. „W świecie osób niepełnosprawnych”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z bogatą kolekcją pozycji książkowych, gromadzonych i udostępnianych przez Bibliotekę Wszechnicy Świętokrzyskiej, dotyczących między innymi tematyki pokonywania barier, integracji i środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To również literatura związana z wybranymi zagadnieniami aktywizacji zawodowej tych osób, a także specjalistyczne opracowania, poświęcone problemom autyzmu, zespołu Downa, choroby Alzheimera czy Parkinsona, udarów mózgu, a nawet otyłości czy chorób nowotworowych.

Olimpijska Wszechnica

Ostatnia aktualizacja 5 lipca 2016 r.

Trwają nominacje reprezentantów Polski na wyjazd na XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro w Brazylii. Poznaliśmy już większość nazwisk sportowców, którzy będą uczestniczyć w zmaganiach o najwyższe trofea. Wśród nich znaleźli się studenci i absolwenci kieleckiej Wszechnicy Świętokrzyskiej, która słynie z tego, że kształciła i nadal kształci liczną grupę polskich olimpijczyków.

V MIĘDZYNARODOWY PANEL DYSKUSYJNY

Ostatnia aktualizacja 27 czerwca 2016 r.

V Międzynarodowy Panel Dyskusyjny

15 czerwca 2016 r. w naszej Uczelni odbył się V Międzynarodowy Panel Dyskusyjny. Tematem spotkania były społeczno-pedagogiczne problemy i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego na przykładzie Hiszpanii i Polski. W panelu udział wzięły pracownice Uniwersytetu w Kordobie (Hiszpania): Maria Pilar Gutierrez Arena (Dyrektor Magisterskiej Edukacji Włączającej na Uniwersytecie w Kordobie) i dr Antonia Ramirez Garcia (Prodziekan Instytucjonalnych Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Kordobie), która jest jednocześnie koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Stosunków Międzynarodowych w tamtejszej uczelni. Całości przewodniczyła Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego dr Katarzyna Palka.

PRACOWNICY WSZECHNICY NA UNIVERSITY OF SHUMEN

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2016 r.

Tańce integracyjne prowadzi mgr W. Barcicka

W dniach 16-20 maja 2016 r. dr Renata Kowalmgr Wiesława Barcicka, pracownice Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego naszej uczelni, uczestniczyły w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+. Panie odwiedziły University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski w Bułgarii.

W czasie wizyty Panie wygłosiły wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Shumen. Dr R. Kowal omawiała zagadnienia związane z wolontariatem.

PRZYJACIELE SPOTYKAJĄ SIĘ NA BOISKACH!
RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI!

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2016 r.

Różowa karteczka życia

2 czerwca 2016 r. nasza Uczelnia aktywnie uczestniczyła w akcji Wyjdź na boisko, dołącz do kampanii profilaktyki raka piersi, zorganizowanej przez Fundację Piłka jest Piękna. W tym czasie na boiskach w całej Polsce rozegrane zostały mecze i turnieje piłkarskie.

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki bardzo chętnie rozegrali mecz, a następnie, pokazując Różowe Kartki Życia, promowali profilaktykę raka piersi. W ten sposób zachęcali mamy, babcie, żony, siostry, córki, przyjaciółki i znajome do regularnych badań piersi, przypominając, że wczesne wykrywanie raka piersi ratuje życie ponad 10 000 Polek rocznie!

„Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego”

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2016 r.

21 maja 2016 r. studenci II roku Fizjoterapii wraz z opiekunem dr. Kazimierzem Arabskim uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem: „Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego”.

Podczas konferencji omawiano między innymi zagadnienia artroskopii i protezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego oraz rehabilitacji pacjentów po zabiegach na stawie biodrowym. W roli prelegentów wystąpili znani lekarze, m.in. z Krakowa, Buska, Tarnowa, Jasła, Nowego Sącza, Mielca oraz Włoszczowy. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach 65. Dni Klinicznych Buska-Zdroju w Sanatorium Marconi.

Międzynarodowa konferencja o charakterze naukowo-praktycznym

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2016 r.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach uczestniczy w organizacji międzynarodowej konferencji o charakterze naukowo-praktycznym na temat:

"Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych"

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2016 r. w Chersoniu na Ukrainie.

Głównym organizatorem konferencji jest Wydział Psychologii, Historii i Socjologii Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego.

PRACOWNICY WSZECHNICY Z WIZYTĄ W RUMUNII

Ostatnia aktualizacja 28 kwietnia 2016 r.

Marek Dutkiewicz na tle "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii

W dniach 18-24 kwietnia 2016 r. pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej: psycholog sportu dr Kamil Wódka oraz główny specjalista ds. wychowania fizycznego, sportu i turystyki mgr Marek Dutkiewicz, w ramach Programu Erasmus+ odwiedzili zaprzyjaźnioną uczelnię "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii.

W czasie pobytu pracownicy Wszechnicy zostali zaproszeni do udziału w odbywających się w tym czasie na uczelni partnerskiej Międzynarodowych Warsztatach Badawczych w zakresie szkolnictwa wyższego pn. "The 3rd Exploratory Workshop".

Szkolenie oraz warsztaty praktyczne „Fotokomórki w ocenie i treningu”

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2016 r.

Fusion Sport Smartspeed - system do treningu i oceny szybkości oraz reakcji zawodników

W minioną sobotę, 7 maja br., odbyło się kolejne szkolenie dla studentów wychowania fizycznego, zorganizowane wspólnie przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki oraz firmę Technomex. Szkolenie tradycyjnie połączone było z warsztatami praktycznymi.

Uczestników szkolenia powitał dziekan Wydziału prof. dr hab. Janusz Zdebski. Zajęcia w ramach szkolenia poprowadził natomiast Piotr Czapla, specjalista ds. badawczo-rozwojowych Technomex Sp. z o.o. z Gliwic.

II Konferencja studencka
Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2016 r.

Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie uczelni odbyła się konferencja naukowa nt. „Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza”. Było to drugie z zaproponowanego i objętego patronatem przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka cyklu spotkań, organizowanych przez studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej, podczas których młodzi ludzie prezentują swój dorobek naukowy.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele obu wydziałów. Obradom przewodniczył mgr Grzegorz Łukaszczyk, który ukończył studia na kierunku turystyka i rekreacja w 2012 roku.

Łukasz Piszczek o współpracy z psychologiem sportu

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu wywiadu z Łukaszem Piszczkiem, reprezentantem Polski w piłce nożnej, który opowiada o swojej współpracy z psychologiem sportu dr. Kamilem Wódką, nauczycielem akademickim Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Nowa wyszukiwarka ofert pracy w Portalu absolwenta

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2016 r.

Neuvoo.pl to wyszukiwarka pracy, która indeksuje oferty ze stron pracodawców, biur karier, agencji pracy i innych stron specjalizujących się w publikowaniu oferowanych stanowisk. Ponad 171.000 ofert pracy dostępnych na polskiej stronie i miliony na całym świecie.

Zapraszamy do portalu absolwenta, sekcja Ciekawe linki

Pracownicy Wszechnicy świadkami tragicznych wydarzeń w Brukseli

Ostatnia aktualizacja 31 marca 2016 r.

Ppracownice Wszechnicy Świętokrzyskiej dr Katarzyna Palka i mgr Katarzyna Wesołowska

W dniach 19-22 marca 2016 r. pracownice Wszechnicy Świętokrzyskiej dr Katarzyna Palkamgr Katarzyna Wesołowska, wraz z grupą naukowców z innych uczelni kieleckich, krakowskich i wrocławskich, na zaproszenie europosła dr. Czesława Siekierskiego, uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

Wizyta w stolicy Belgii dotyczyła finansowania badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020. W tematyce spotkań, które odbyły się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE oraz w DG AGRI Komisji Europejskiej, dominowały problemy rolnictwa, wyżywienia, ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz sprawy proceduralne wspólne dla wszystkich kierunków badań i projektów.

Dwa medale za świetną jazdę

Ostatnia aktualizacja 30 marca 2016 r.

Srebro i brąz Marty Turoboś z Wszechnicy Świętokrzyskiej na Akademickich Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim

Srebro i brąz Marty Turoboś z Wszechnicy Świętokrzyskiej na Akademickich Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim

Na zakończonych AMŚ w kolarstwie, które odbyły się w mieście Tagaytay na Filipinach w dniach 17-20 marca br., studentka I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej Marta Turoboś, na co dzień zawodniczka LKK LUKS Sławno, odniosła swój największy sukces w dotychczasowej karierze.

Marta, startując w kolarstwie górskim w sprintach XCE, zajęła drugie miejsce, a tym samym zdobyła srebrny medal, przegrywając jedynie z Niemką Weindenroth. Natomiast w wyścigu w olimpijskiej kategorii Cross-Country Marta Turoboś uplasowała się na trzecim miejscu.

Ogólnie mistrzostwa były wyjątkowo udane dla studentów z Polski. Łącznie na szosie i w MTB zdobyli oni 9 medali: 2 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe.

Warto też dodać, że trenerem Marty Turoboś jest Przemysław Gierczak, absolwent kierunku wychowanie fizyczne na Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Warsztaty praktyczne nt. Stabilizacja centralna z elementami oddychania

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2016 r.

5 marca 2016 r. Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS” zorganizowało kolejne warsztaty praktyczne dla studentów fizjoterapii i wychowania fizycznego. Zajęcia poprowadził Łukasz Oleksy, instruktor firmy szkoleniowej Functional Movement Polska, który omówił podstawowe zagadnienia, dotyczące stabilizacji centralnej, a następnie nadzorował prawidłowe wykonywanie przez studentów ćwiczeń, mających na celu naukę oceny stabilności tułowia, aktywacji mięśni głębokich oraz odruchowej stabilizacji. Program warsztatów obejmował również relację oddychanie – stabilność, ocenę toru oddechowego oraz reedukację oddechu i budowanie stabilności tułowia.

Konferencja studencka

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00 we Wszechnicy Świętokrzyskiej odbędzie się Konferencja dla studentów oraz absolwentów Uczelni pod hasłem:

Dylematy współczesnego wychowania z perspektywy młodego badacza

W przypadku studentów studiujących na kierunkach nie mających przygotowania pedagogicznego (np.: fizjoterapia czy turystyka) – tematyka dowolna.

Studenci/Absolwenci zainteresowani wystąpieniem (jako prelegenci, ok. 15 min.) proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 15 marca 2016 r. do:

 • Dziekana Wydziału WFiT (pok. 5B, parter),
 • Kierownika Dziekanatu WFiT (pok. 8B, parter)
 • dr Andrzeja Rembalskiego – opiekuna naukowego Konferencji (pok. 30B, III p.)
 • lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail wf@ws.edu.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Warsztaty praktyczne dla fizjoterapeutów

Ostatnia aktualizacja 15 luty 2016 r.

13 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty praktyczne na temat: Techniki równoważenia napięć więzadłowych obręczy barkowej, zorganizowane dla studentów kierunku fizjoterapia przez Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS”.

Warsztaty poprowadził Łukasz Oleksy, właściciel firmy Zen Machines Polska, prowadzący szkolenia m.in. z zakresu treningu funkcjonalnego, Kettlebells, obiektywnej diagnostyki narządu ruchu, autor wielu publikacji w renomowanych czasopismach branżowych.

Zmiany w japońskim modelu rodziny. Od okresu Edo po czasy współczesne

Ostatnia aktualizacja 9 luty 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny wykład poświęcony kulturze Japonii. Tym razem głównym tematem spotkania będzie rodzina i jej przemiany.

Kultura ulega ciągłym przekształceniom – podobnie rodzina i jej koncepcja ciągle się zmienia. Zrozumienie i uchwycenie esencji współczesnej japońskiej rodziny nie jest możliwe bez odwołania się do tradycji i kulturowej koncepcji rodziny (zwanej „ie”), nawiązującej do okresu Edo. To właśnie trudne czasy Edo staną się punktem wyjściowym do wykładu, a później dyskusji o przemianach japońskiej rodziny.

Wykład odbędzie się 13 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w sali klubowej Wszechnicy Świętokrzyskiej (sala nr 08 B).

Organizatorem spotkania jest Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Humanitas”, a wykład wygłosi Małgorzata Serwicka – studentka II r. POW studia magisterskie, członkini Koła.

Seminarium naukowo-szkoleniowe nt. Nowoczesne trendy w fizjoterapii i w sporcie

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2016 r.

W dniu 16 stycznia 2016 r. (sobota) odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe, zorganizowane przez Katedrę Fizjoterapii, Katedrę Wychowania Fizycznego oraz Koło Naukowe Młodych Fizjoterapeutów „ANTHROPOS”

Otwarcia seminarium dokonała prof. dr hab. Anna Marchewka - Kierownik Katedry Fizjoterapii. Całość seminarium poprowadził Łukasz Oleksy wraz z przedstawicielami firmy Technomex Sp. z o.o. - mgr inż. Krzysztofem Cygoń i mgr Grzegorzem Boczula. Jest to ciekawa inicjatywa, którą podejmują studenci, jako kolejne ogniwo dydaktyki na uczelni. Czynnie włączają się oni w organizację konferencji naukowych, seminariów, szkoleń, warsztatów czy innych form aktywności.

 

„Twórczość ma znaczenie”

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2016 r.

Pod takim hasłem w sobotę, 16 stycznia 2016 roku, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach „Humanitas” przygotowało wystawę twórczości dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Prace zostały wykonane w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach pod kierunkiem instruktora – Ewy Kochanowskiej. Autorami prac plastycznych są podopieczni świetlicy, dzieci z sekcji plastycznej: Ola (lat 18), Wojtek (lat 9) i Milan (lat 7). Prezentowane na wystawie prace były gromadzone przez 5 lat. Wszystkie stanowią dokumentację rozwoju plastycznego dziecka i jego zdolności.

Organizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2016 r.

15 stycznia 2016 r. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się szkolenie dotyczące właściwej organizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Szkolenie, zorganizowane w związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych na terenach uczelni wyższych, przeprowadził mgr Marcin Cichoń – rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia, a także bezpieczeństwa imprez masowych, biegły sądowy.

Program praktyk studenckich

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2015 r.

Szanowni Studenci,

Zgodnie z informacją przesłaną do uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta informujemy, iż ruszył program praktyk studenckich w administracji publicznej. Jest to już kolejna inicjatywa służąca lepszemu przygotowaniu studentów do wymogów rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich, zamieszczoną na stronie: http://oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html
,
a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji/.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizaci

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: